Юрій Туниця
Юрій Туниця
ректор, Національний лісотехнічний університет України, академік НАН України, професор, д.е.н.
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми
ЮЮ Туниця
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 7, 2002
802002
Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу
Ю Туниця, Е Семенюк, Т Туниця
Вісник Національної академії наук України, 8-24, 2008
412008
Екологічна Конституція Землі: сутність і концептуальні засади
Ю Туниця
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2005
352005
Екологічна Конституція Землі
ЮЮ Туниця
Ідея. Концепція. Проблеми.–Л.: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2002
332002
Екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект
ЮЮ Туниця, ЕП Семенюк, ТЮ Туниця
Економічна теорія, 2011
262011
Фактори глобалізації і стратегії сталого розвитку
Ю Туниця, ЕП Семенюк, ТЮ Туниця
Вісник НАН України, 3-14, 2004
232004
Екологiчна Конституцiя Землi. Iдея. Концепцiя. Проблеми
ЮЮ Туниця
ЧI-Львiв: Видавн. центр ЛНУ iм I. Франка 298, 22, 2002
172002
Методологічні основи Екологічної Конституції Землі
Ю Туниця, Е Семенюк, Т Туниця
Вісник НАН України, 2009
102009
Екологічна конституція Землі: перша українська версія побудови каркасу
ЮЮ Туниця, ТЮ Туниця, СН Раєвський
Регіональна економіка, 7-21, 2007
102007
Сучасний маркетинг у контексті проблем екологізації ринкової економіки
ЮЮ Туниця
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 2005
102005
Екологізація планування маркетингу на підприємстві
ВТ Польовська, ЮЮ Туниця
Науковий вісник НЛТУ України 15 (7), 2005
92005
Екологічний імператив сталого розвитку регіонів України: в пошуках чинників консолідації суспільства
ЮЮ Туниця
Науковий вісник НЛТУ України 21 (19), 2011
82011
Лісознавчі витоки еколого-економічного вчення: індуктивний підхід
YY Tunytsya
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 11-21, 2002
82002
Охрана природы и природных ресурсов: Учебное пособие
ВД Бондаренко
Вища школа, 1985
71985
Природна економіка і наближене до природи лісівництво: ідентичність концепцій та можливості їхнього взаємозбагачення
ЮЮ Туниця
Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць.–Львів: РВВ …, 2011
62011
СУЧ СНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
Л Жарова
Наука молода, 136-140, 2008
62008
Фактори та фінансові результати корпоративної екологічної діяльності
ГК Рогов
Фінанси України, 92-103, 2011
52011
Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми/Ю. Туниця
ЮЮ Туниця
Вісник НАНУ. Львів, 32-42, 2005
52005
Роль екологічного маркетингу в управлінні вітчизняним ринком екотекстилю
ББ Семак
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
42011
Напрями збалансування інституціонального забезпечення розвитку лісового комплексу України
СМ Рогач
Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 213-218, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20