Юрій Туниця
Юрій Туниця
ректор, Національний лісотехнічний університет України, академік НАН України, професор, д.е.н.
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми
ЮЮ Туниця
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 7, 2002
1072002
Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу
Ю Туниця, Е Семенюк, Т Туниця
Вісник Національної академії наук України, 8-24, 2008
342008
Екологічна Конституція Землі: сутність і концептуальні засади
Ю Туниця
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2005
312005
Екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект
ЮЮ Туниця, ЕП Семенюк, ТЮ Туниця
Економічна теорія, 2011
222011
Фактори глобалізації і стратегії сталого розвитку
Ю Туниця, ЕП Семенюк, ТЮ Туниця
Вісник НАН України, 3-14, 2004
192004
Екологiчна Конституцiя Землi. Iдея. Концепцiя. Проблеми
ЮЮ Туниця
ЧI-Львiв: Видавн. центр ЛНУ iм I. Франка 298, 22, 2002
152002
Методологічні основи Екологічної Конституції Землі
Ю Туниця, Е Семенюк, Т Туниця
Вісник НАН України, 2009
102009
Екологічний імператив сталого розвитку регіонів України: в пошуках чинників консолідації суспільства
ЮЮ Туниця
Науковий вісник НЛТУ України 21 (19), 2011
82011
Екологізація планування маркетингу на підприємстві
ВТ Польовська, ЮЮ Туниця
Науковий вісник НЛТУ України 15 (7), 2005
82005
Лісознавчі витоки еколого-економічного вчення: індуктивний підхід
YY Tunytsya
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 11-21, 2002
82002
Природна економіка і наближене до природи лісівництво: ідентичність концепцій та можливості їхнього взаємозбагачення
ЮЮ Туниця
Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць.–Львів: РВВ …, 2011
72011
Екологічна конституція Землі: перша українська версія побудови каркасу
ЮЮ Туниця, ТЮ Туниця, СН Раєвський
Регіональна економіка, 7-21, 2007
72007
Сучасний маркетинг у контексті проблем екологізації ринкової економіки
ЮЮ Туниця
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 2005
72005
Охрана природы и природных ресурсов
ВД Бондаренко, СМ Стойко, ЮЮ Туниця
Львів, Вища школа, вид-во при Львівськ. ун-ті, 1985
61985
СУЧ СНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
Л Жарова
Наука молода, 136-140, 2008
52008
Роль екологічного маркетингу в управлінні вітчизняним ринком екотекстилю
ББ Семак
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
42011
Напрями збалансування інституціонального забезпечення розвитку лісового комплексу України
СМ Рогач
Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 213-218, 2013
32013
Фактори та фінансові результати корпоративної екологічної діяльності
ГК Рогов
Фінанси України, 92-103, 2011
32011
Корпоративний екологічний аудит: сутнісно-змістовна характеристика
ЮМ Саталкін, ТП Галушкіна, ЮЮ Туниця, ЛФ Кожушко, ОО Веклич, ...
НАУКА Й ЕКОНОМІКА, 100, 2005
32005
Сутність ідеї Екологічної Конституції Землі та її основні концептуальні засади
ЮЮ Туниця
Науковий вісник НЛТУ України 12 (7), 2002
32002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20