Follow
Тетяна Володимирівна Степаненко / Tetiana Stepanenko / Татьяна Владимировна Степаненко
Тетяна Володимирівна Степаненко / Tetiana Stepanenko / Татьяна Владимировна Степаненко
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Судочинство у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
ТВ Степаненко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008
342008
FEATURES OF LEGAL REGULATION TRANSPLANTATIONS IN UKRAINE
OC Svitlana Iasechko, Tetiana Stepanenko, Viktoriia Korolova, Nelia Makovetska
Journal of Critical Reviews 7 (13), 430-432, 2020
27*2020
Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблема доступу до правосуддя
ВА Кройтор, ТВ Степаненко
Наукові записки Харківського економіко-правового університету, 64-76, 2005
212005
Гражданский процесс: Учебное пособие.Изд. 5-е, перераб. и доп..
ВА Кройтор, СГ Кузьменко, ЛВ Сапейко, БО Г., ТВ Степаненко, ГД Г.
Харьков.: Эспада, 2010
20*2010
Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Право і безпека.-2015.-№ 2 (57).-С. 154–160., 2015
82015
Європейські стандарти медіації в цивільно-правових спорах та їх упровадження в Польщі та Чехії
ТВ Степаненко
Юридичний науковий електронний журнал.-2021.-№ 3.-С. 131-135, 2021
52021
Доказування за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
ТВ Степаненко
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2013.–Вип 6, 50-54, 2013
52013
Нові позови в цивільному процесі (поняття, класифікація та значення)
ТВ Степаненко
Право і безпека 3 (№ 3), 143-147, 2004
42004
Судове провадження за масовими позовами:пропозиції з удосконалення українського законодавства у світлі досвіду країн Європейського Союзу
В Кройтор, Т Степаненко
Law of Ukraine/ Право України, 71-78, 2015
32015
Щодо процесуального положення осіб, які звертаються до суду з позовами про захист невизначеного кола осіб
ТВ Степаненко
Ученые записки ТНУ им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки» 20 (1 …, 2007
32007
Відкриття провадження у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
ТВ Степаненко
Форум права.-2007.-№ 3.–С. 256-263, 2007
32007
Юрисдикційний імунітет держави: еволюція доктрини
ТВ Степаненко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2023.–№ 2 …, 2023
22023
Інструментальні аспекти пропорційності в цивільному судочинстві
ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Право і безпека.–2022.–№ 2 (85).–С. 169-178, 2022
22022
Групові позови в Україні: правове регулювання, судова практика та законодавчі перспективи
ТВ Степаненко
Юридичний науковий електронний журнал.-2021.-№ 10.-С. 174-177, 2021
22021
Оцінка необхідності та допустимості процесуальної активності суду в процесі доказування у цивільній справі
ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Порівняльно-аналітичне право.–2019.–№ 4.–С. 100-104, 2019
22019
Особливості розгляду судових справ, пов’язаних із обмеженням юрисдикційного імунітету іноземної держави
ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Аналітично-порівняльне правознавство.-2023.-№ 4.-С. 130-136, 2023
12023
Господарський процес: навчальний посібник
ВА Кройтор, ОВ Синєгубов, ОГ Бортнік, ОЛ Зайцев, ОЄ Кухарєв, ...
Харків, 2020.–328 с., 2020
12020
Публичные и частные интересы как критерии определения разумного срока разрешения дела в порядке гражданского судопроизводства
ОГ Бортник, ОГ Бортнік, ТВ Степаненко
Порівняльно-аналітичне право.-2018.-№ 6.-С. 95-98, 2018
12018
Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навчальний посібник
ОЄ Аврамова, ОІ Антонюк, МП Апанасюк, ВІ Борисова, ЕВ Вакулович, ...
Харків: Право, 2017.-808 с., 2017
12017
Судове провадження за масовими позовами
ТВ Степаненко
Проблеми цивільного права та процесу, 308-311, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20