Подписаться
Баландіна Надія, Баландина Надежда, Balandina Nadiya, orcid.org/ 0000-0002-6933-838X
Баландіна Надія, Баландина Надежда, Balandina Nadiya, orcid.org/ 0000-0002-6933-838X
доктор філологічних наук, професор, Державний університет "Одеська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене op.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Функції і значення чеських прагматичних кліше в комунікативному контексті: монографія
НФ Баландіна
К.: АСМІ, 2002
712002
Предикатно-аргументне представлення семантики речення
НФ Баландіна
Мовознавство. œ, 60-65, 1992
141992
До проблеми опису етикетних перформативів у словниках (чесько-українські паралелі)
НФ Баландіна, МІ Степаненко
Eslavistica Complutense, 63-76, 2007
122007
Функціонально-прагматичний і лінгвоментальний аналіз чеських прагматичних кліше
НФ Баландіна
Дисертація. докт. филол.. наук. К.:–2003. 419с, 2003
122003
Русский язык, 9 класс; учебник для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения
НФ Баландина
К.: Мастер-класс, 2009
92009
Навчальний текст: проблема визначення, типологія, функції
Н Баландіна
Філологічні науки, 88-94, 2013
82013
Складнопідрядні речення з підрядними означальними в сучасній польській мові
ВМ Русанівський, ОБ Ткаченко, НФ Баландіна
82003
Береза і калина в сучасній мовній свідомості
НФ Баландіна
Мовознавство, 50-59, 2011
72011
Навчальний текст як засіб породження нових смислів
НФ Баландіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2017
62017
Масифікація польсько-української пісні «Hej, sokoły!» («Гей, соколи!»)
НФ Баландіна
Молодий вчений, 4-8, 2018
52018
Базові концепти української ментальності у творчості братів Тютюнників
НВ Бондар, НВ Бондарь
52018
Русский язык
НФ Баландина, КВ Дегтярева, СА Лебеденко
Коммуникативный курс: Учебное пособие для 8, 2016
52016
Інтегральні та диференціальні ознаки похвали і компліменту (на матеріалі чеських прагматичних кліше)
НФ Баландіна
Сучасні дослідження з іноземної філології: Зб. наук. статей.–Ужгород: Ліра, 8-20, 2003
52003
Интеграция медиаобразования в учебные программы по русскому языку
НФ Баландина
Педагог. науки: теорія, історія, інноваційні технології, 327-335, 2014
42014
Навчальний текст і навчальний дискурс: ключі до розуміння
НФ Баландіна
MESSENGER of Kyiv National Linguistic University. Series Philology 20 (2), 92-97, 2017
32017
Світська бесіда як український лінгвокультурний феномен і її трансформації в часі
ММ Жовнір
32016
Штрихи до лінгвоперсонології академіка ВМ Русанівського (до 80-річчя від дня народження)
Н Баландіна
Філологічні науки, 121-130, 2011
32011
Перформативи як індикатори функцій конвенційних висловлювань
БН Францівна
Мовознавство, С.194–203, 2010
32010
Реклама у сприйнятті школярів
НФ Баландіна
22014
Образ журналіста в мовній свідомості школярів
НФ Баландіна
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2012
2*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20