Дрінь Світлана Сергіївна / Svitlana Drin
Дрінь Світлана Сергіївна / Svitlana Drin
Department of Mathematics, National University of Kyiv-Mohyla Academy
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Representation of solutions for fractional kinetic equations with deviation time variable
YM Drin, VA Ushenko, II Drin, SS Drin
Fourteenth International Conference on Correlation Optics 11369, 113690Q, 2020
22020
The boundary problem by variable t for equation of fractal diffusion with argument deviation
I Drin, S Drin, Y Drin
Наукові записки НаУКМА 201 (фізико-математичні науки), 5-7, 2017
22017
Перетворення Фур’є-Бесселя просторів типу С та С'
В Городецький, C Дрінь
Доповіді НАН України, 19-24, 2004
22004
Задача Коші для рівняння фрактальної дифузії з відхиленням аргумента
СС Дрінь, ЯМ Дрінь
Буковинський математичний журнал 3 (2), 2015
12015
About the approximate solutions to linear and non-linear pseudodifferential reaction diffusion equations
Y Drin, Y Ushenko, I Drin, S Drin
2019
Про наближенi розв’язки лiнiйних та нелiнiйних псевдодиференцiальних рiвнянь
Y Drin, Y Ushenko, I Drin, S Drin
Могилянський математичний журнал 2, 41-45, 2019
2019
Representation of solution for fully nonlocal diffusion equations with deviation time variable
II Drin, SS Drin, YM Drin
Thirteenth International Conference on Correlation Optics 10612, 106120E, 2018
2018
Marketing object model with cululative effect
S Drin
2018
ABOUT ONE PROBLEM FOR EQUATION OF FRACTAL DIFFUSION WITH ARGUMENT DEVIATION
I DRIN, S DRIN, Y DRIN
«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»(ПІКТ–2017), 29, 2017
2017
Дослідження задач нелокальними умовами для параболічних псевдодиференціальних рівнянь
С Дрінь, Я Дрінь
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп …, 2016
2016
Задача Коші для автономних квазілінійних параболічних псевдодиференціальних рівнянь зі змінними символами і з відхиленням аргумента
СС Дрінь, ЯМ Дрінь, РІ Петришин
Міжнародна наукова конференція присвячена 80-річчю від дня народження …, 2016
2016
Математичне моделювання фiнансово-економiчних процесiв на базi логiстичної послiдовностi детермiнованого хаосу
СС Дрiнь, ВП Iщук, НЮ Щестюк
Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки, 10-15, 2016
2016
Методика викладання вищої математики для нематематичних спеціальностей
СС Дрінь
Математика в сучасному технічному університеті. III-тя міжнародна науково …, 2014
2014
Конспект лекцій з вищої математики
СС Дрінь, СМ Дяченко, ЮО Захарійченко, ОС Пилявська, РК Чорней
2014
Особливості використання тестових технологій в оцінюванні знань з математики.
ЮВ Митник, СС Дрінь
Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні …, 2013
2013
4. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОЦІНЮВАННІ ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ
ЮВ Митник, СС Дрінь
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 116, 2013
2013
Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку
СС Дрінь
Всеукраїнська наукова конференція "Алгебра, топологія, аналіз, стохастика", 35, 2012
2012
Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь
ВВ Городецький, СС Дрінь
International conference of differential equations. Book of abstracts …, 2006
2006
Оператори узагальненого зсуву аргументу в просторах типу С˚
СС Дрінь
Науковий вісник Чернівецького університету, 59-63, 2006
2006
Оператори Бесселя нескінченного порядку у просторах типу C
СС Дрінь
Наук. вісн. Чернівецького ун-ту, 41-46, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20