Тетяна Юріївна Угляр _ Uhliar Tetiana _ TY Uhlyar
Тетяна Юріївна Угляр _ Uhliar Tetiana _ TY Uhlyar
асистент кафедри онкології Тернопільського державного медичного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Хірургічна тактика при діастатичних розривах товстої кишки на фоні обтураційної кишкової непрохідності
ЛЯ Ковальчук, АД Беденюк, ТЮ Угляр
Шпитальна хірургія, 41-45, 2011
22011
Первинна (екстранодальна) лімфома кістки. Огляд літератури та клінічний випадок
ЄВ Кущевий, ТЮ Угляр, ІА Крячок, ІВ Жулкевич, СА Антонюк
Вісник наукових досліджень, 9-12, 2016
2016
ПЕРВИННА (ЕКСТРАНОДАЛЬНА) ЛІМФОМА КІСТКИ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
YEV Kushchovyy, TYU Uhlyar, IA Kryachok, IV Zhulkevich, SA Antonyuk
Вісник наукових досліджень, 2016
2016
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПЕРВИННОЇ ЛІМФОМИ ЛЕГЕНЬ
ІВ Жулкевич, ТЮ Угляр, РМ Угляр
«ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ»(присвячена пам’яті …, 2015
2015
Aseptic necrosis of the femoral head as a possible consequence of Hodgkin lymphoma chemotherapy
T Uglyar, I Zhulkevych, V Nedoshitko
Боль. Суставы. Позвоночник, 2015
2015
Virtual computer-based biopsy as a non-invasive method for diagnostics and monitoring of bone tissue status
I Zhulkevych, Y Yu, T Uglyar
Боль. Суставы. Позвоночник, 2015
2015
Fractal analysis of the bone tissue status in patients with non-Hodgkin lymphoma
I Zhulkevych, T Uglyar
Боль. Суставы. Позвоночник, 2015
2015
Primary pulmonary non-hodgkin’s lymphoma
IV Zhulkevich, TY Uglyar, NV , Deresh
Вісник наукових досліджень, С. 129-131, 2015
2015
Ендотеліальна дисфункція та ендогенна інтоксикація як критерій вибору методу хірургічного лікування хворих з обтураційною кишковою непрохідністю
ТЮ Угляр
Вісник наукових досліджень, 49-53, 2012
2012
До питання лікування анаеробної неклостридіальної інфекції м’яких тканин у хворих на цукровий діабет
ІІ Чонка, ВА Бурковський, ІІ Лойко, ТЮ Угляр
Шпитальна хірургія, 101-104, 2009
2009
Досвід застосування радикальних операцій при гострій товстокишковій непрохідності пухлинної етіології
ЛЯ Ковальчук, ОМ Гусак, АЯ Господарський, ТЮ Угляр
Шпитальна хірургія, 55-57, 2009
2009
Особливості ремоделювання артерій товстої кишки при її непрохідності
МС Гнатюк, ТЮ Угляр, ЛВ Гнатюк, МФ Ковальчук
Вид-во" Говерла", 2009
2009
Лактувіт в комплексному лікуванні хворих на колоректальний рак
ЮВ Угляр, ЛВ Шкробот, ТЮ Угляр, РМ Гнатюк, ЛТ Бельма
Вісник наукових досліджень, 97-99, 2007
2007
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР СТІНКИ ТОВСТО КИШКИ ПРИ НЕПРОХІДНОСТІ
МС Гнатюк, ТЮ Угляр, ЛВ Татарчук, ОБ Слабий
Çàñòîñóâàííÿ åëîêñàòèíó â ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà ïîøèðåí³ ôîðìè êîëîðåêòàëüíîãî ðàêó
ЮВ УГЛЯР, ПГ САБАЛА, ТЮ УГЛЯР, ІВ ЖУЛКЕВИЧ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 120, 0
ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР СТІНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ ЇЇ НЕПРОХІДНОСТІ
МС Гнатюк, ТЮ Угляр, ЛВ Татарчук, ОБ Слабий
ЗМІСТ CONTENTS, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16