Подписаться
Олег Миколайович Ярошенко, Oleg Mikolayovich Yaroshenko; YAROSHENKO Oleh (ROR 05grw1m33)
Олег Миколайович Ярошенко, Oleg Mikolayovich Yaroshenko; YAROSHENKO Oleh (ROR 05grw1m33)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трудове право України: підручник - 2-ге вид., перероб. і доп.
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Харків : ФІНН, 2009
526*2009
Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України
ОМ Ярошенко
Вид.СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006
1482006
Конституція України: науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій [та ін.]
ОФ Андрійко, ОМ Бандурка, ЮГ Барабаш, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ...
145*2011
Право соціального забезпечення
ІС Ярошенко, МІ Іншин, ОТ Панасюк
навч. посіб./ІС Ярошенко.–К.: КНЕУ, 2005
1432005
Джерела трудового права України
ОМ Ярошенко
дис.... д-ра юрид. Наук 12 (05), 2007
822007
Правовий статус сторін трудових правовідносин
ОМ Ярошенко
Харків, 1999, 1999
791999
Commercial secret as an object of labour relations: Foreign and international experience
OM Yaroshenko, OV Moskalenko, AM Sliusar, NM Vapnyarchuk
J. Legal Ethical & Regul. Isses 21, 1, 2018
562018
Джерела трудового права України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 05
ОМ Ярошенко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 476, 2007
562007
Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості та праці молоді
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України.Збірник наукових праць, 205-213, 2004
552004
General-compulsory medical insurance: World experience
OM Yaroshenko, NM Vapnyarchuk, SV Lozovoi, GO Yakovleva, ...
Journal of Advanced Research in Law and Economics 9 (5 (35)), 1829-1838, 2018
462018
Право на працю в системі прав людини
О.М. Ярошенко, С.М, Прилипко
Право України, 102-110, 2014
44*2014
Кодифікація трудового законодавства України : монографія
НМ Хуторян, ОЯ Лаврів, СВ Вишневецька
40*2009
Проект Трудового кодексу України–важливий етап реформування трудового законодавства
С Прилипко, О Ярошенко
Право України, 14-21, 2009
342009
Professional development of employees as the way to innovative country integration
OM Yaroshenko, NM Vapnyarchuk, YM Burnyagina, NV Kozachok-Trush, ...
Journal of Advanced Research in Law and Economics 11 (2), 683-695, 2020
332020
Трудове право : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПІ Жигалкін, ПА Бущенко, ...
Право, 2012
332012
Problems of labour legislation codification in Belarus and Ukraine: History, current situation and prospects
K Tomashevski, O Yaroshenko
Transition Studies Review 27 (2), 41, 2020
322020
Legal relation: The issues of delineation (on the basis of the civil law of Ukraine)
OM Yaroshenko, AM Sliusar, OH Sereda, VO Zakrynytska
Asia Life Sciences, 719-734, 2019
322019
Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)
С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.М. Клименчук
ФІНН, 2011
282011
Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект: монографія
ВВ Андріїв, ОВ Москаленко, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 18, 2011
272011
Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України.Збірник наукових праць, 131-138, 2004
262004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20