Світлана Скрипник
Світлана Скрипник
доцент кафедри обліку і оподаткування Херсонський державний аграрно-економічний університет
Verified email at ksau.kherson.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах (підручник)
ВЯ Плаксієнко, ЛО Мармуль, ТГ Маренич, ТГ Камінська
132014
Удосконалення методичного забезпечення облікового процесу фермерських господарств
СВ Скрипник
Вісник соціально-економічних досліджень, 264-269, 2014
82014
Категорії та критерії визначення малих форм господарювання на селі
СВ Скрипник
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, с …, 2016
62016
Підвищення економічної ефективності і перспективи розвитку фермерських господарств регіону
СВ Скрипник
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2004
62004
Державний примус як метод діяльності сучасної держави: сутність і поняття
СВ Скрипник
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 38-45, 2003
52003
Методичні аспекти формування облікової інформації щодо витрат і калькулювання собівартості продукції у діяльності сільськогосподарських підприємств
СВ Скрипник
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 64–73-64–73, 2017
42017
Зайнятість населення у фермерських господарствах: стан, проблеми, перспективи
ШІВ Скрипник С.В.
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 1 (вип.2), 342, 2011
4*2011
Іноземний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фермерськими господарствами та їх державна підтримка
ШІВ Скрипник С.В.
Науковий вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 174-181, 2010
42010
Categories and criteria for determining of small forms of agricultural business
С Скрипник
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (2 …, 2016
32016
Державні важелі впливу на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації
ОЮ Скрипник, Світлана Валентинівна, Репілевська
Таврійський науковий вісник, с. 96-102, 2016
32016
Рух довгострокових біологічних активів та їх документальне оформлення сільськогосподарськими підприємствами
СВ Скрипник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
32014
Інноваційно-інвестиційні інструменти забезпечення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських та сільськогосподарських підприємств
СВ Скрипник
Редакційна колегія, 85, 2018
22018
Organizational and methodologial aspects of accounting biological assets on farms, domestic and foreign experience
СВ Скрипник
Problems of social and economic development of business, с. 206-210, 2014
2*2014
Methodologial approaches to assessing competitiveness farm
СВ Скрипник
Economics and management: problems of science and practice, с. 281-286, 2014
2*2014
Сучасний стан та проблеми ефективності господарювання аграрних підприємств в Україні
СВ Скрипник
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
22012
Системи пільгового кредитування та лізингу як складові ефективного розвитку аграрних підприємств
СВ Скрипник
Севастопольский национальный технический университет, 2012
22012
Проблеми матеріально-технічного забезпечення фермерських господарств
СВ Скрипник, АВ Руснак
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета, 132-136, 2009
22009
Зовнішньоекономічні чинники формування конкурентоспроможності аграрних підприємств
СВ Скрипник, АМ Собченко
Таврійський науковий вісник, 332-338, 0
2
Пріоритети розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств
СВ Скрипник
ДВНЗ" Херсонський державний аграрнй університет", 2020
12020
Системне управління пріоритетними напрямами розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств
СВ Скрипник
Суми: СНАУ, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20