Підписатись
Anna Shandar, Анна Шандар ORCID: 0000-0002-7363-9038
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гендерна диференціація оплати праці в Україні
ГСЛ АМ Шандар
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 1-13, 2019
4*2019
Причини міграції населення України
ШАМ Сторожук А.К.
Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення 2, 212-215, 2022
2022
Особливості та тенденції мотивації праці молоді в Україні
ШАМ Хоменко М.С.
Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення 1, 190-193, 2022
2022
Інструментацій забезпечення якості туристичних послуг України в умовах сучасних викиків
ШАМ Лопушняк Г.С.
ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм …, 2022
2022
Соціальний розвиток в Україні в контексті активізації діяльності соціального бізнесу
БОП АМ Шандар
Бізнес Інформ, 60-66, 2022
2022
Посилення соціального захисту населення в умовах поширення пандемії коронавірусу COVID-19
ГСЛ АМ Шандар
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та …, 2021
2021
Соціальне підприємництво у сільській місцевості України: етапи розвитку та сучасний стан
АМ Шандар
Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи …, 2020
2020
Інвестиції домогосподарств України: аналіз динаміки та виклики в умовах нової соціоекономічної реальності
АМШ ГС Лопушняк
Актуальні проблеми економіки, 106-115, 2020
2020
Обґрунтування показників оцінювання якості життя сільського населення у відповідності до концепції сталого розвитку
АМ Шандар
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2020
2020
Стратегічні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій України
ГСЛ АМ Шандар
European Journal of Economics and Management 6 (1), 51-58, 2020
2020
Місце доходів у системі показників індексу якості життя сільського населення
ГСЛ АМ Шандар
Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми …, 2019
2019
«Smart village» як концепція забезпечення сталого розвитку в постіндустріальному суспільстві
ГСЛ АМ Шандар
Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології, 48-51, 2019
2019
Зовнішня трудова міграція сільського населення України
АМ Шандар
Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан …, 2018
2018
Вплив рівня розвитку інформаційної інфраструктури на якість життя сільського населення України
АМ Шандар
Соціально-трудова сфера в умовах становлення нової економіки: глобальні …, 2018
2018
Значення оптимізації шкіл у сільській місцевості в умовах децентралізації
АМ Шандар
Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток територіальних громад …, 2018
2018
Якість життя сільського населення: фактори впливу
АМ Шандар
Теоретичні та прикладні питання економіки, 179-186, 2018
2018
Проблема моніторингу якості життя в контексті становлення трансгуманістичного суспільства
АМ Шандар
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 404-409, 2018
2018
Якість трудового життя у сучасному вимірі
АМ Шандар
Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах …, 2017
2017
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
АМ Шандар
Сучасні шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни, 40, 2017
2017
Проблема бідності сільського населення України як складне соціально-економічне явище
ГС Лопушняк, АМ Шандар
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 151-160, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20