Alina Dovgalyuk;  Довгалюк А.І.
Alina Dovgalyuk; Довгалюк А.І.
Ternopil National Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оценка фито-и цитотоксической активности соединений тяжелых металлов и алюминия с помощью корневой апикальной меристемы лука
АИ Довгалюк, ТБ Калиняк, ЯБ Блюм
Цитология и генетика 35 (1), 3-7, 2001
862001
Цитогенетические эффекты солей токсичных металлов в клетках апикальной меристемы корней проростков Allium cepa L
АИ Довгалюк, ТБ Калиняк, ЯБ Блюм
Цитология и генетика 35 (2), 3-10, 2001
572001
Cytogenetic effects of toxic metal salts on apical meristem cells of Allium cepa L. seeding roots
AI Dovgalyuk, TB Kalinyak, YB Blume, V Glazko, L Zwierzchowski, ...
Tsitol. Genet. 35 (2), 3-10, 2001
432001
Heavy metals have a different action from aluminium in disrupting microtubules in Allium cepa meristematic cells
A Dovgalyuk, T Kalynyak, YB Blume
Cell biology international 27 (3), 193-195, 2003
352003
Забруднення довкілля токсичними металами та його індикація за допомогою рослинних тестових систем
А Довгалюк
Біологічні студії, 197-204, 2013
212013
Influence of metabolic stress on the inheritance of cell determination in the moss, Pottia intermedia
O Lobachevska, N Kyjak, O Khorkavtsiv, A Dovgalyuk, N Kit, ...
Cell biology international 29 (3), 181-186, 2005
82005
Порівняння цитогенетичної та антимікротрубочкової активності фітотоксичних металів
АІ Довгалюк
Автореферат дис. канд. біол. наук, 2004
82004
Токсична дія іонів металів на ріст та мітотичну активність клітин коренів цибулі Allium cepa L
АІ Довгалюк, ТБ Каліняк, ЯБ Блюм
Доп. НАН, 173-178, 1998
61998
Гістологічний стан тимуса мишей з відсутністю гена pttg1
АІ Довгалюк
Клінічна та експериментальна патологія, 66-69, 2013
22013
Циркулюючі імунні комплекси та їх роль у виникненні поєднаних патологій органів травної системи
ОЯ Шутурма, НЄ Лісничук, АІ Довгалюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 223-225, 2013
12013
Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми
ОП Андріїшин, ЛЙ Цетнар, АІ Довгалюк, АВ Довбуш, ОЯ Шутурма
Український морфологічний альманах, 17-18, 2011
12011
Оцінювання ефективності методик кріоконсервації та розморожування стовбурових клітин
ІР Палій, АІ Довгалюк, НМ Дробик
Вектор, 2020
2020
Morphogenesis of Maxillary Sinuses in Infants, During Early and First Childhood
NB Kuzniak, LY Fedoniuk, АМ Pryshlyak, OI Skyba, OM Yarema, ...
Wiadomości Lekarskie 73 (2), 254-258, 2020
2020
Підбір оптимальних умов культивування мезенхімальних стовбурових клітин, отриманих з пуповини та амніону щурів
ІР Палій, АІ Довгалюк, НВ Огінська, НМ Дробик
Вектор, 2019
2019
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ НИРОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕЛФАЛАНУ, ПРЕПАРАТІВ ГРАНУЛОЦИТАРНОГО КОЛОНІЄСТИМУЛЮЮЧОГО ФАКТОРА ТА ЕНТЕРОСОРБЦІЇ
OO Shevchuk, TV Datsko, AS Volska, OZ Yaremchuk, AI Dovgalyuk, ...
Клінічна та експериментальна патологія 18 (4), 2019
2019
Структурно-функціональні зміни в культурі клітин щитоподібної залози новонароджених щурів, опромінених in utero радіоізотопами йоду-131 в різні терміни гестації
ОА Бойко, ГЙ Лавренчук, ВР Гурандо, АІ Довгалюк, ІМ Кліщ
Вісник наукових досліджень, 103-111, 2019
2019
ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF THYMUS CAUSED BY PTTG GENE DELETION: P9-13
A Dovgalyuk, Y Filyak, S Yavorska
Cytopathology 26, 2015
2015
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ
КС Волков, АІ Довгалюк, ОЯ Шутурма
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 172, 2014
2014
СУБМІКРОСКОПІЧНі ЗМІНИ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ТИМУСА МИШЕЙ З НОКАУТОМ ГЕНА PTTG 1
АІ Довгалюк
Мир медицины и биологии 10 (1 (43)), 2014
2014
Гистологическое состояние лимфоузлов на 7 сутки после тяжелой термической травмы кожи
ОП Андріїшин, ЛЙ Цетнар, АІ Довгалюк, АВ Довбуш, ОЯ Шутурма
Український морфологічний альманах 9 (3), 17-18, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20