Довгалюк А.І.; Dovgalyuk A.I.; Dovgaliuk A.I.
Довгалюк А.І.; Dovgalyuk A.I.; Dovgaliuk A.I.
Доцент кафедри гістології та ембріології, Тернопільський державний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Оценка фито-и цитотоксической активности соединений тяжелых металлов и алюминия с помощью корневой апикальной меристемы лука
АИ Довгалюк, ТБ Калиняк, ЯБ Блюм
Цитология и генетика 35 (1), 3-7, 2001
722001
Цитогенетические эффекты солей токсичных металлов в клетках апикальной меристемы корней проростков Allium cepa L
АИ Довгалюк, ТБ Калиняк, ЯБ Блюм
Цитология и генетика 35 (2), 3-10, 2001
392001
Cytogenetic effects of toxic metal salts on apical meristem cells of Allium cepa L. seeding roots
AI Dovgalyuk, TB Kalinyak, YB Blume, VI Glazko, L Zwierzchowski, ...
Tsitol. Genet 35 (2), 3-10, 2001
392001
Heavy metals have a different action from aluminium in disrupting microtubules in Allium cepa meristematic cells
A Dovgalyuk, T Kalynyak, YB Blume
Cell biology international 27 (3), 193-195, 2003
322003
Забруднення довкілля токсичними металами та його індикація за допомогою рослинних тестових систем
А Довгалюк
Біологічні студії, 197-204, 2013
152013
Порівняння цитогенетичної та антимікротрубочкової активності фітотоксичних металів
АІ Довгалюк
Автореферат дис. канд. біол. наук, 2004
82004
Токсична дія іонів металів на ріст та мітотичну активність клітин коренів цибулі Allium cepa L
АІ Довгалюк, ТБ Каліняк, ЯБ Блюм
Доп. НАН, 173-178, 1998
71998
Influence of metabolic stress on the inheritance of cell determination in the moss, Pottia intermedia
O Lobachevska, N Kyjak, O Khorkavtsiv, A Dovgalyuk, N Kit, ...
Cell biology international 29 (3), 181-186, 2005
42005
Гістологічний стан тимуса мишей з відсутністю гена pttg1
АІ Довгалюк
Клінічна та експериментальна патологія, 66-69, 2013
22013
Гістологічний стан лімфовузлів на 7 добу після тяжкої термічної травми
ОП Андріїшин, ЛЙ Цетнар, АІ Довгалюк, АВ Довбуш, ОЯ Шутурма
Український морфологічний альманах, 17-18, 2011
12011
Структурно-функціональні зміни в культурі клітин щитоподібної залози новонароджених щурів, опромінених in utero радіоізотопами йоду-131 в різні терміни гестації
ОА Бойко, ГЙ Лавренчук, ВР Гурандо, АІ Довгалюк, ІМ Кліщ
Вісник наукових досліджень, 103-111, 2019
2019
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ
КС Волков, АІ Довгалюк, ОЯ Шутурма
Відповідальний за випуск: проф. ІР Мисула, 172, 2014
2014
СУБМІКРОСКОПІЧНі ЗМІНИ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ТИМУСА МИШЕЙ З НОКАУТОМ ГЕНА PTTG 1
АІ Довгалюк
Мир медицины и биологии 10 (1 (43)), 2014
2014
Циркулюючі імунні комплекси та їх роль у виникненні поєднаних патологій органів травної системи
ОЯ Шутурма, НЄ Лісничук, АІ Довгалюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 223-225, 2013
2013
Гистологическое состояние лимфоузлов на 7 сутки после тяжелой термической травмы кожи
ОП Андріїшин, ЛЙ Цетнар, АІ Довгалюк, АВ Довбуш, ОЯ Шутурма
Український морфологічний альманах 9 (3), 17-18, 2011
2011
Перспективи використання методу культивування клітин для теоретичної та клінічної медицини
АІ Довгалюк, Р Трач
Вісник наукових досліджень, 101-104, 2010
2010
Результаты исследований и их обсуждение.
АИ Довгалюк, ТБ Калиняк, ЯБ Блюм
Цитология и генетика 35 (2), 2001
2001
Original Studies-Cytogenetic effects of toxic metal salts on root apical meristem cells of Allium cepa L. seedlings.
AI Dovgalyuk, TB Kalynyak, YB Blum
Cytology and Genetics 35 (2), 1-7, 2001
2001
Original Studies-Evaluation of phytotoxic and cytotoxic activity of heavy metal and aluminium compounds with the use of onion root apical meristem.
AI Dovgalyuk, TB Kalynyak, YB Blyum
Cytology and Genetics 35 (1), 1-7, 2001
2001
Chromosome and genome mutations caused by toxic metal
A Dovgalyuk, T Kalynyak, Y Blume
Biological Bulletin of Poznań. Supplement 34, 1997
1997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20