Євген Самойленко, Yevhen Samoilenko
Євген Самойленко, Yevhen Samoilenko
Ph.D., Sumy State University (Academic and Research Institute of Law)
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Поняття та сутність зонування земель: проблеми поєднання підходів містобудівної та юридичної науки
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
62008
Модернізація міжнародно-правового режиму судноплавства в дельті Дунаю
ЄА Самойленко
Правовий вісник Української академії банківської справи, 83-87, 2014
32014
Особенности правового регулирования навигационного использования международных рек в древние времена
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
Центр академических публикаций, 2014
22014
Вільний рух капіталу у правовому регулюванні фінансового ринку Європейського Союзу та перспективи використання європейського досвіду для України
ВМ Завгородня, ВН Завгородняя, ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
ВВП «Мрія» ТОВ, 2013
22013
Особливості розвитку правового режиму навігаційного використання відкритих міжнародних рік Азії
ЄА Самойленко
Правовий вісник Української академії банківської справи, 81-85, 2014
12014
Співвідношення свободи транзиту через державну територію за правом СОТ зі свободою річкового проходу в міжнародному публічному праві
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
Гельветика, 2013
12013
Особливості розвитку правового режиму навігаційного використання міжнародних рік Південної Америки
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
12013
The principle of freedom of international river navigation and problems of regime of navigational usage of international rivers, which flow through the territory of Ukrainian State
Y Samoilenko
Proceedings of Ukrainian scientific and practical conference “Actual …, 2012
12012
New Look on Criteria of International River as a Precondition for Improvement of Management of the Planet's Freshwater Resources in the Interests of Humanity
Y Samoilenko
Proceedings of the Second inter-university scientific and practical …, 2012
12012
Співвідношення поняття «міжнародна ріка» із суміжними категоріями міжнародного права
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка …, 2012
12012
Проблема визначення поняття міжнародної ріки та її критеріїв
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
12012
Добровільне обмеження суверенітету прибережних держав як концептуальна основа права проходу по міжнародних ріках
ЄА Самойленко
Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського …, 2012
12012
Розвиток теорії міжнародного річкового права в Російській імперії
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
12011
Роль інформації та інформаційних технологій в забезпеченні міжнародно-правової охорони міжнародних рік
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
ІНЖЕК, 2011
12011
Юридична конструкція зонування земель в системі земельного та містобудівного законодавства
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
12010
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІЧКОВОГО СУДНОПЛАВСТВА В ЕПОХУ ДОКЛАСИЧНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Є Самойленко
2017
Зміст принципу самовизначення націй та механізм його реалізації в умовах територіальної цілісності держав
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
Сумський державний університет, 2017
2017
Міжнародно-правове регулювання навігаційного використання міжнародних рік
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2016
2016
Проблеми та перспективи вдосконалення міжнародно-правового режиму судноплавства на Дніпрі
ЄА Самойленко
Альманах міжнародного права, 32-43, 2016
2016
Особливості міжнародно-правового режиму навігаційного використання міжнародних рік Африки
ЄА Самойленко, ЕА Самойленко
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20