Liana Unhurian, Ліана Унгурян
Liana Unhurian, Ліана Унгурян
професор ОНМедУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене onmedu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Застосування тестової системи оцінки знань у навчальному процесі
ЛМ Унгурян, МС Образенко
152011
Фармацевтична логістика: фокус на допомозі пацієнту: монографія
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Львів: Растр–7, 2013
122013
Ролі аптечних фахівців з погляду соціальної фармації
БП Громовик, ЛМ Унгурян
ОНМедУ, 2013
92013
Теоретико-методологічні аспекти формування комунітарної соціальної відповідальності у фармації
НО Ткаченко, ЛМ Унгурян, БП Громовик
ОНМедУ, 2014
82014
Нейроекономіка: концептуальні питання та значення для фармації
БП Громовик, ЛМ Унгурян
ОНМедУ, 2012
82012
Implementation of Standards of Good Pharmacy Practice in the World: A Review
L Unhurian, O Bielyaieva, I Vyshnytska, N Suschuk, I Petkova
72018
Фармацевтична практика: логістичні, інформаційні, нейроекономічні та соціальні аспекти: монографія
ЛМ Унгурян, БП Громовик
Львів: Простір-М, 12, 2016
62016
Разработка понятийной сущности составляющих нейроэкономики с точки зрения фармации
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Актуальные проблемы медицины 28 (24 (195)), 2014
62014
Дистанційне навчання студентів-заочників фармацевтичного факультету в медичному ВНЗ
ЛМ Унгурян, ГВ Чернецька, ІА Науменко
Медична освіта, 2013
62013
Реалії асиметрії інформації у фармацевтичній опіці
БП Громовик, БЛ Парновський, ЛМ Унгурян
ОНМедУ, 2012
62012
Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia komunitarnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Theoretical and methodological aspects of communitarian social responsibility in pharmacy]
NO Tkachenko, LM Unhurian, BP Hromovyk
Odeskyi medychnyi zhurnal 5, 34-38, 2014
52014
Зміст текстів інструкцій для медичного застосування препаратів-аналогів з погляду асиметрії інформації та ліко-пов'язанихпроблем
ЛМ Унгурян, ВЙ Кресюн, БП Громовик
ОНМедУ, 2013
52013
Об'єднання підприємств і громадські організації як суб’єкти саморегулювання національного фармацевтичного ринку
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Український медичний альманах (додаток) 15 (5), 86-89, 2012
52012
Розробка складу і технології сиропу" Прополіс-ЛМ"
ЛМ Унгурян, ОІ Тихонов, АИ Тихонов
52009
Профессиональная экспертиза фундаментальных вопросов социальной фармации
ЛМ Унгурян, БП Громовик
42014
Особенности восприятия и понимания пациентами текстов инструкций для медицинского применения лекарственных средств
ЛМ Унгурян
42014
ПОШУК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ, ЩО МІСТИТЬ КИСЛОТУ ХЛОРОГЕНОВУ
ОА Мельник, ЛМ Унгурян
Фармацевтичний часопис, 2011
42011
Науково-практичне обґрунтування сутності нейроекономіки та напрямки удосконалення її складових на прикладі аптечного нейромаркетингу
ЛМ Унгурян
32015
Анализ применения аптечного нейромаркетинга
ЛМ Унгурян
Медицинский альманах, 2014
32014
The role of public organizations and business entities in the self-regulation of pharmacy practice in Ukraine
LM Unhurian
Vestnik of the South Kazakhstan state pharmaceutical academy 2, 19-25, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20