Liana Unhurian, Ліана Унгурян
Liana Unhurian, Ліана Унгурян
професор ОНМедУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене onmedu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Застосування тестової системи оцінки знань у навчальному процесі
ЛМ Унгурян, МС Образенко
Медична освіта, 2011
142011
Фармацевтична логістика: фокус на допомозі пацієнту: монографія
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Львів: Растр–7, 2013
112013
Нейроекономіка: концептуальні питання та значення для фармації
БП Громовик, ЛМ Унгурян
ОНМедУ, 2012
82012
Ролі аптечних фахівців з погляду соціальної фармації
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 126-128, 2013
72013
Фармацевтична практика: логістичні, інформаційні, нейроекономічні та соціальні аспекти: монографія
ЛМ Унгурян, БП Громовик
Львів: Простір-М, 12, 2016
62016
Теоретико-методологічні аспекти формування комунітарної соціальної відповідальності у фармації
НО Ткаченко, ЛМ Унгурян, БП Громовик, НА Ткаченко, ЛМ Унгурян
62014
Дистанційне навчання студентів-заочників фармацевтичного факультету в медичному ВНЗ
ЛМ Унгурян, ГВ Чернецька, ІА Науменко
Медична освіта, 2013
62013
Реалії асиметрії інформації у фармацевтичній опіці
БП Громовик, БЛ Парновський, ЛМ Унгурян
Одеський медичний журнал, 30-33, 2012
62012
Implementation of Standards of Good Pharmacy Practice in the World: A Review
L Unhurian
Asian Journal of Pharmaceutics (AJP): Free full text articles from Asian J …, 2018
52018
Разработка понятийной сущности составляющих нейроэкономики с точки зрения фармации
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2014
52014
Зміст текстів інструкцій для медичного застосування препаратів-аналогів з погляду асиметрії інформації та ліко-пов'язаних проблем
ЛМ Унгурян, ВЙ Кресюн, БП Громовик
Одеський медичний журнал, 27-32, 2013
52013
Об'єднання підприємств і громадські організації як суб’єкти саморегулювання національного фармацевтичного ринку
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Український медичний альманах (додаток) 15 (5), 86-89, 2012
52012
Розробка складу і технології сиропу" Прополіс-ЛМ"
ЛМ Унгурян, ОІ Тихонов
НФаУ, 2009
52009
Особенности восприятия и понимания пациентами текстов инструкций для медицинского применения лекарственных средств
ЛМ Унгурян
Фармация и фармакология 2 (5 (6)), 35-39, 2015
42015
Профессиональная экспертиза фундаментальных вопросов социальной фармации
ЛМ Унгурян, ГБ Петрович
Медицинский альманах, 2014
42014
Науково-практичне обґрунтування сутності нейроекономіки та напрямки удосконалення її складових на прикладі аптечного нейромаркетингу
ЛМ Унгурян
Молодий вчений, 346-349, 2015
32015
Асиметрія інформації на рівні підготовки фармацевтичних фахівців
ЛМ Унгурян, БП Громовик
Фармацевтичний часопис, 2014
32014
Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia komunitarnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Theoretical and methodological aspects of communitarian social responsibility in pharmacy]
NO Tkachenko, LM Unhurian, BP Hromovyk
Odeskyi medychnyi zhurnal 5, 34-38, 2014
32014
ПОШУК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ, ЩО МІСТИТЬ КИСЛОТУ ХЛОРОГЕНОВУ
ОА Мельник, ЛМ Унгурян
Фармацевтичний часопис, 2011
32011
Clinical-epidemiological and pharmacoepidemiological investigation of acute cerebrovascular accidents
OR Levytska, BP Hromovyk, LM Unhurian, KV Kostyana
Journal of Applied Pharmaceutical Science 7 (07), 168-175, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20