Liana Unhurian, Ліана Унгурян
Liana Unhurian, Ліана Унгурян
професор ОНМедУ
Підтверджена електронна адреса в onmedu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Застосування тестової системи оцінки знань у навчальному процесі
ЛМ Унгурян, МС Образенко
Медична освіта, 2011
152011
Фармацевтична логістика: фокус на допомозі пацієнту: монографія
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Львів: Растр–7, 2013
112013
Ролі аптечних фахівців з погляду соціальної фармації
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 126-128, 2013
82013
Нейроекономіка: концептуальні питання та значення для фармації
БП Громовик, ЛМ Унгурян
ОНМедУ, 2012
82012
Теоретико-методологічні аспекти формування комунітарної соціальної відповідальності у фармації
НО Ткаченко, ЛМ Унгурян, БП Громовик, НА Ткаченко, ЛМ Унгурян
72014
Фармацевтична практика: логістичні, інформаційні, нейроекономічні та соціальні аспекти: монографія
ЛМ Унгурян, БП Громовик
Львів: Простір-М, 12, 2016
62016
Дистанційне навчання студентів-заочників фармацевтичного факультету в медичному ВНЗ
ЛМ Унгурян, ГВ Чернецька, ІА Науменко
Медична освіта, 2013
62013
Реалії асиметрії інформації у фармацевтичній опіці
БП Громовик, БЛ Парновський, ЛМ Унгурян
ОНМедУ, 2012
62012
Implementation of Standards of Good Pharmacy Practice in the World: A Review
L Unhurian
Asian Journal of Pharmaceutics (AJP): Free full text articles from Asian J …, 2018
52018
Разработка понятийной сущности составляющих нейроэкономики с точки зрения фармации
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2014
52014
Зміст текстів інструкцій для медичного застосування препаратів-аналогів з погляду асиметрії інформації та ліко-пов'язаних проблем
ЛМ Унгурян, ВЙ Кресюн, БП Громовик
Одеський медичний журнал, 27-32, 2013
52013
Об'єднання підприємств і громадські організації як суб’єкти саморегулювання національного фармацевтичного ринку
БП Громовик, ЛМ Унгурян
Український медичний альманах (додаток) 15 (5), 86-89, 2012
52012
Розробка складу і технології сиропу" Прополіс-ЛМ"
ЛМ Унгурян, ОІ Тихонов
НФаУ, 2009
52009
Особенности восприятия и понимания пациентами текстов инструкций для медицинского применения лекарственных средств
ЛМ Унгурян
Фармация и фармакология 2 (5 (6)), 35-39, 2015
42015
Профессиональная экспертиза фундаментальных вопросов социальной фармации
ЛМ Унгурян, ГБ Петрович
Медицинский альманах, 2014
42014
Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia komunitarnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Theoretical and methodological aspects of communitarian social responsibility in pharmacy]
NO Tkachenko, LM Unhurian, BP Hromovyk
Odeskyi medychnyi zhurnal 5, 34-38, 2014
42014
Науково-практичне обґрунтування сутності нейроекономіки та напрямки удосконалення її складових на прикладі аптечного нейромаркетингу
ЛМ Унгурян
Молодий вчений, 346-349, 2015
32015
Асиметрія інформації на рівні підготовки фармацевтичних фахівців
ЛМ Унгурян, БП Громовик
Фармацевтичний часопис, 2014
32014
ПОШУК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ, ЩО МІСТИТЬ КИСЛОТУ ХЛОРОГЕНОВУ
ОА Мельник, ЛМ Унгурян
Фармацевтичний часопис, 2011
32011
Clinical-epidemiological and pharmacoepidemiological investigation of acute cerebrovascular accidents
OR Levytska, BP Hromovyk, LM Unhurian, KV Kostyana
Journal of Applied Pharmaceutical Science 7 (07), 168-175, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20