Микола Сергійович Синєкоп
Микола Сергійович Синєкоп
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наближений розв’язок задач теорії сушіння капілярно-пористих тіл складної форми
МІ Погожих, МС Синєкоп, ДО Торяник, АО Пак
ScienceRise 3 (2 (20)), 2016
12016
Інформаційні технології у бізнесі: методичні вказівки до виконання випускного кваліфікаційного проекту
Н Олійник, С Березенська, М Синєкоп
ХТЕІ КНТЕУ, 2020
2020
Consideration of heat transfer speed while measuring two-dimensional thermal stresses by means of the method of R-functions
Mykola Syniekop, Yurii Bodnar, Adam Podhorecki
AIP Conference Proceedings 2077, 020007 (2019); Scientific Session on …, 2019
2019
Factor of heat spreading speed while determining dynamic temperature stresses by r-function method
Mykola Syniekop, Yurii Bodnar, Adam Podhorecki
APPLIED MECHNICS 10/2018 international Scientific Session, Book of abstracts …, 2018
2018
Approximate calculation of the problems of the theory of drying capillary-porous solids of complicated form
МІ Погожих, МС Синєкоп, АО Пак
ScienceRise 3 (2 (20)), 6-11, 2016
2016
Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки
МС Синєкоп, МС Софронова
Харків: ХДУХТ, 2016
2016
Сумісне використання R-функцій і проекційного методу в задачах теорії сушіння
МІ Погожих, МС Синєкоп, АО Пак, МА Чеканов
Харків: ХДУХТ, 2016
2016
Використання R-функцій для математичного моделювання процесів теплової обробки
ВМ Михайлов, МС Синєкоп, ЛО Пархоменко, СВ Михайлова, ...
Харків: ХДУХТ, 2015
2015
Вища та прикладна математика. Частина1. Вища математика. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навч. посібник
МС Синєкоп, НО Жилюк, МС Сафронова
Харків: ХДУХТ, 2015
2015
Оптимізаційні методи та моделі. Методичні вказівки
МС Синєкоп, МС Софронова
Харків: ХДУХТ, 2015
2015
Застосування r-функцій до задач теплопровідності з врахуванням релаксації теплового потоку
Ю Боднар, М Синєкоп
КІНПАТРІ ЛТД, 2013
2013
Автоматизація формування статистичних розподілів вибірок
МС Синєкоп, ММ Вермійчук
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2012
2012
Вища математика. Тести для підготовки до модульного контролю
МС Синєкоп, ММ Вермійчук
Харків: ХДУХТ, 2012
2012
Вища математика: метод. вказів. для орг. сам. роботи та підгот. до модульн. контр. Мод.№ 2:" Диференціальне числення функцій двох змін", для студ. екон. спец.
НО Жилюк, ВМ Ільюшко, МС Синєкоп
Харків: ХДУХТ, 2011
2011
Методи оптимізації. Опорн. консп. лекц. з дисц." Оптимізація технологічних процесів" для студ. напр. підгот.: 6.051701
МС Синєкоп, НВ Манжос, ОІ Торяник
Харків: ХДУХТ, 2011
2011
Вища математика. Метод. вказівки. Мод.№ 1" Лінійна алгебра"," Вектори"," Аналітична геометрія"," Дифер. числення функцій.."
НО Жилюк, ВМ Ільюшко, МС Синєкоп
Харків: ХДУХТ, 2011
2011
Власні коливання циліндра із жорстким ядром
МС Синєкоп, ЛО Пархоменко
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2010
2010
Розробка системного наповнення програмного продукту для розв’язання крайових задач
МС Синєкоп, АО Півненко
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2010
2010
Власні коливання складеного циліндра
МС Синєкоп, ЛО Пархоменко
Харків: ХДУХТ, 2010
2010
Mодуль для задання аналітичної інформації та її конвертування мовою програмування с++
МС Синєкоп, АО Півненко
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20