Гончар Сергій Феодосійович / Honchar Serhii / Gonchar Sergey / Гончар Сергей Феодосьевич
Гончар Сергій Феодосійович / Honchar Serhii / Gonchar Sergey / Гончар Сергей Феодосьевич
Учений секретар, ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The Idea of the Construction of the Algebra of Risks on the Basis of the Theory of Complex Numbers
V Mokhor, S Honchar
Electronic modeling 40 (4), 107-111, 2018
14*2018
Аналіз ймовірності реалізації загроз захисту інформації в автоматизованих системах управління технологічним процесом
С Гончар
Захист інформації, 40-46, 2014
11*2014
Методи оцінки сумарного ризику кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури
ВВ Мохор, СФ Гончар, ОМ Дибач
Ядерна та радіаційна безпека, 82, 2019
7*2019
Шляхи удосконалення державної політики забезпечення інформаційної безпеки критичної інфраструктури України: матеріали круглого столу
СФ Гончар
Актуальні проблеми та шляхи їх розв'я-зання-Київ, НАДУ при Президентові …, 2014
72014
Нестаціонарні похибки вимірювачів часових зсувів
ВД Рудик, СФ Гончар
ВНТУ, 2005
7*2005
Нестаціонарні часові похибки в лінійних вимірювальних каналах
ВД Рудик, СФ Гончар
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 64-67, 2005
6*2005
Теоретико-методологічний аспект забезпечення інформаційної безпеки об'єктів критичної інфраструктури
СФ Гончар, ГП Леоненко, ОЮ Юдін
Видавництво Львівської політехніки, 2014
5*2014
Дослідження проблеми кіберживучості Об’єднаної енергосистеми України
СФ Гончар, РП Герасимов, ВВ Ткаченко
Електронне моделювання, 43-54, 2019
42019
Method of constructing information security management system for critical infrastructure
M Komarov, S Gonchar
Modeling and Information Technology, 12-19, 2017
4*2017
Analytical geometry approach for information security risks analyses
V Mokhor, V Bezshtanko, S Honchar, H Kravtsov, I Kotsiuba, O Kruk, ...
Collection" Information technology and security" 3 (1), 60-67, 2015
32015
Analysis of threats and vulnerabilities of industrial control systems
SF Honchar, HP Leonenko, OY Yudin
Legal, regulatory and metrological support of information security in …, 0
3*
Legal aspects of construction and implementation of information security management system for critical infrastructure
M Komarov, S Gonchar, A Onyskova
Modeling and Information Technology, 40-48, 2018
22018
Аналіз механізмів безпеки системи управління базами даних Oracle Database 12C Enterprise Edition
МЮ Комаров, СФ Гончар
Моделювання та інформаційні технології, 107-116, 2018
22018
COMPENSATION OF NON-STATIONARY TEMPORAL ERRORS OF THE MEASUREMENT CHANNEL
VM Kichak, VD Rudyk, SF Gonchar
Telecommunications and Radio Engineering 69 (10), 2010
22010
Research of Validity of Presentation of Risks by Vectors in the Euclide Space
V Mokhor, S Gonchar
Elektronne modelyuvannya 41 (4), 73-84, 2019
12019
Загальна модель загроз безпеці інформації АСУ ТП
С Гончар, Г Леоненко, О Юдін, С Гончар, Г Леоненко, А Юдин
НТУУ" КПІ", 2015
12015
RELEVANCE OF THE SUBJECTIVE COMPONENT IN CYBERSECURITY RISK ASSESSMENT
S Honchar, A Onyskova
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 22-23, 2020
2020
ВВ Мохор, ВО Артемчук, СФ Гончар, АВ Яцишин та ін.
ВО Артемчук
2019
МЕТОдОлОгІя ОцІНКИ РИЗИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНфОРМАцІйНОЇ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНфРАСТРУКТУРИ
СФ Гончар
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 4201940, 2019
2019
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. ГЄ Пухова НАН України (протокол № _ від _ _ 2019 р.)
ВО Артемчук, СФ Гончар
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20