Olga Pashynska Ольга Пашинська
Olga Pashynska Ольга Пашинська
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міждисциплінарна інтеграція як фактор удосконалення викладання фармакології у медичному виші
НІ Волощук, ОС Пашинська, АО Іваниця, ІВ Таран
Медична освіта, 8-11, 2016
102016
Фармакологічний аналіз нейрохімічних антиноцицептивних механізмів дії пропоксазепаму
ПОС Волощук Н. І., Редер А. С., Головенко М. Я., Таран І. В.
Фармакологія та лікарська токсикологія, 3-12, 2017
72017
Taran IV
NI Voloshchuk, OS Pashynska, AO Ivanytsya
Hostra toksichnist hidrohen sulfidu ta eho Vplyv na protizapalniy efekt …, 2016
72016
Застосування калієвої солі N-(1,4-діоксо-3-хлор-1,4-дигідронафт-2-ил) аланіну як сполуки, що проявляє протисудомну дію
ПОС Миколів О.Б., Журахівська Л.Р., Комаровська О.З., Марінцова Н.Г ...
US Patent № 19,337, 2006
7*2006
Patent Ukrayiny № 96186 MPK (2006.01) S07D 253/06, S07D 253/10, S07D 253/10, S07D 239/72. Soli (3-R-2-okso-2N-[1, 2, 4] tryazyno [2, 3-s] khinazolin-6-il-sulfanil …
HІ Stepaniuk, HH Berest, LI Marynich, NI Chornoivan, OS Pashinska, ...
Bulleten, 2011
52011
Актуальні питання викладання фармакології на медичному та стоматологічному факультетах: проблеми та перспективи
НІ Волощук, ОС Пашинська, ЕВ Беляєв
Медична освіта, 2012
42012
Солі (3-R-2-оксо-2Н-[1,2,4]триазино[2,3-C]хіназолін-6-ІЛ-сульфаніл) алкілкарбонових кислот, що проявляють протиішемічну, ноотропну, протисудомну та актопротекторну активність
ПОС Степанюк Г.І., Берест Г.Г., Маринич Л.І., Чорноіван Н.Г.
US Patent №96,186, 0
1*
Principle “student voices” as a tool of partnership cooperation at the department of pharmacology
AI Alchuk, OS Pashinska, OM Denisyuk, NI Voloshchuk, LI Marynych
Reports of Vinnytsia National Medical University 24 (2), 297-302, 2020
2020
СИМУЛЯЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОЛОГІЇ
NІ Voloshchuk, OM Denysiuk, OS Pashynska, LI Marynych
Медична освіта, 74-78, 2020
2020
The role of hydrogen sulfide in gastrointestinal tract functioning
N Voloshchuk, IA Taran, O Pashynska, A Melnyk, S Magdebura
Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 33 (1), 45-50, 2020
2020
Кардиопротекторная активность и скрининг в ряду N-замещенных хиназолин-4 (3Н)-онов
ОВ Джигалюк, ГИ Степанюк, КП Шабельник, СИ Коваленко, ...
Запорожский медицинский журнал, 112-117, 2019
2019
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS AN IMPROVING FACTOR OF TEACHING PHARMACOLOGY IN MEDICAL UNIVERSITIES
NI Voloshchuk, OS Pashynska, AO Ivanytsia, IV Taran
Ternopil State Medical University, 2017
2017
PROSPECTS OF APPLICATION OF NEW AND “FORGOTTEN” METHODS OF TEACHING PHARMACOLOGY IN HIGH SCHOOL
NI Voloshchuk, OS Pashynska, OV Hrymalovska
Ternopil State Medical University, 2016
2016
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТА “ЗАБУТИХ” МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
NI Voloshchuk, OS Pashynska, OV Hrymalovska
Медична освіта, 2016
2016
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ У МЕДИЧНОМУ ВИШІ
NI Voloshchuk, OS Pashynska, AO Ivanytsia, IV Taran
Медична освіта, 2016
2016
Перспективність застосування новітніх та забутих” методів викладання фармакології у вищій школі
НІ Волощук, ОС Пашинська, ОВ Грималовська
Медична освіта, 8-11, 2016
2016
Запровадження нетрадиційних методів навчання як засіб підготовки студентів-медиків нової генерації
НІВОСПОМ Денисюк
Медична освіта, 2015
2015
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ НА МЕДИЧНОМУ ТА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ОС Пашинська, ЕВ Беляєв, НІ Волощук
Medical education, 2015
2015
Hydrogen sulfide as a corrector of biochemical state of the rats brain during experimental brain trauma
POS Pashynskyi V.O. Voloshchuk N.I.
Тези доп. Vііi науково-практичної конференції з міжнародною участю з …, 2015
2015
Порівняльна oцінка антиконвульсивної дії похідних хіназоліну та його конденсованих аналогів в експерименті
ОС Пашинська
Медична хімія 16 (4), 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20