Подписаться
Тесля Володимир Олегович
Тесля Володимир Олегович
Другие именаТесля В.О., Teslia Volodymyr, Teslia V, Teslya V
Ternopil Ivan Puluj National Techical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Експлуатаційні методи підвищення зносостійкості пар тертя автомобіля
ОЛ Ляшук, АБ Гупка, ВО Тесля
Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування …, 2018
5*2018
Theoretical substantiation of vibration-centrifugal finishing of parts by loose abrasives
Коndratiuk O, Теslia V, Кuchvara I, Bosiuk P, Galan Y
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 20 (1), 73-78, 2018
4*2018
Розробка способу та бортових засобів запобігання зіткненню автомобілів при виконанні маневру обгону
МА Подригало, ДВ Абрамов, ВО Тесля
Автомобільний транспорт, 29-35, 2013
42013
Визначення поточної маси автомобіля в процесі руху
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Сімферополь КІПУ, Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного …, 2013
32013
Оценка наработки мобильных машин по выполненной двигателем механической работе
Лебедев А.Т., Подригало М.А., Полянский А.С., Абрамов Д.В, Плетнев В.Н ...
НТУ ХПІ. Механіка та машинобудування, 120 - 127, 2011
3*2011
Підвищення безпеки використання автомобілів шляхом удосконалення методів оцінювання динамічних і енергетичних характеристик
ВО Тесля
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.22.20 …, 2015
22015
Розробка експериментального методу визначення потужності двигуна при русі автомобіля по дорозі
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Новітні технології – для захисту повітряного простору: Харківського …, 2013
22013
Визначення доцільності проведення позапланового технічного обслуговування автомобілів за критерієм витрат на паливо в експлуатації
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Вісник НТУ, Київ [Національного транспортного університету] Покращення …, 2012
22012
Структурний синтез кузова напівпричепа вантажного автомобіля з техніко-економічним обґрунтуванням
ІБ Гевко, РМ Рогатинський, ОЛ Ляшук, МГ Левкович, ВО Тесля
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки., 186-194, 2022
1*2022
Конспект лекцій з дисципліни «Автомобілі. аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів»
МГ Левкович, ЮІ Пиндус, ВО Тесля, ПВ Босюк
12016
Оценка погрешности показаний акселерометра при измерении ускорений автомобиля на дороге с прокольным уклоном
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе …, 2015
1*2015
Аналіз існуючих систем запобігання зіткнення автомобілів при обгоні і визначення напрямів їх розвитку
ВО Тесля
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 97-100, 2014
12014
Аналіз і класифікація засобів вимірювання витрати палива автотракторною технікою в умовах експлуатації
Подригало МА, Абрамов ДВ, Тесля ВО
Вісник СевНТУ, 73-76, 2011
12011
Перспективи розвитку електротранспорту в м. Тернополі
ВО Тесля, АІ Шаблій
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Масштабний фактор при діагностуванні трибологічної надійності транспортних засобів
ВВ Аулін, ОЛ Ляшук, АБ Гупка, ВО Тесля
XVІ міжнародна науково-практична конференція “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА …, 2023
2023
Оптимізація руху автомобіля при врахуванні дорожніх умов та технічного стану автомобіля
ВО Тесля, МД Сіправська
XVІ міжнародну науково-практичну конференцію “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА …, 2023
2023
Дослідження напружено-деформованого стану дна кузова напівпричіпа вантажного автомобіля в залежності від розміщення перемичок
ІБ Гевко, ЮІ Пиндус, МГ Левкович, ВО Тесля, АБ Гупка, МД Сіправська
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки., 180-189, 2023
2023
Теоретико-методичні засади підвищення ефективності використання парку машин в регіональних транспортних системах та підприємствах на основі лізингових відносин
ВВ Аулін, ОЛ Ляшук, АВ Гриньків, СВ Лисенко, ВЗ Гудь, ВО Тесля
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки., 165-180, 2023
2023
Техніко-економічне обґрунтування виготовлення кузова напівпричепа вантажного автомобіля
ІБ Гевко, РМ Рогатинський, ОЛ Левкович, Тесля, В.О.
Міжнародна науково-практична конференція присвячена 90-річчю від дня …, 2022
2022
Метод визначення маси автомобіля в процесі руху або його вантажу, що враховує поздовжній ухил дороги
МА Подригало, ДВ Абрамов, ВО Тесля
Міжнародна науково-практична конференція «ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ТА СЕРВІСНА ІНЖЕНЕРІЯ», 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20