Підписатись
Тесля Володимир Олегович
Тесля Володимир Олегович
Інші іменаТесля В.О., Teslia Volodymyr, Teslia V, Teslya V
Ternopil Ivan Puluj National Techical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Експлуатаційні методи підвищення зносостійкості пар тертя автомобіля
ОЛ Ляшук, АБ Гупка, ВО Тесля
Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування …, 2018
5*2018
Theoretical substantiation of vibration-centrifugal finishing of parts by loose abrasives
Коndratiuk O, Теslia V, Кuchvara I, Bosiuk P, Galan Y
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 20 (1), 73-78, 2018
4*2018
Розробка способу та бортових засобів запобігання зіткненню автомобілів при виконанні маневру обгону
МА Подригало, ДВ Абрамов, ВО Тесля
Автомобільний транспорт, 29-35, 2013
42013
Підвищення безпеки використання автомобілів шляхом удосконалення методів оцінювання динамічних і енергетичних характеристик
ВО Тесля
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.22.20 …, 2015
32015
Визначення поточної маси автомобіля в процесі руху
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Сімферополь КІПУ, Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного …, 2013
32013
Оценка наработки мобильных машин по выполненной двигателем механической работе
Лебедев А.Т., Подригало М.А., Полянский А.С., Абрамов Д.В, Плетнев В.Н ...
НТУ ХПІ. Механіка та машинобудування, 120 - 127, 2011
3*2011
Конспект лекцій з дисципліни «Автомобілі. аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів»
МГ Левкович, ЮІ Пиндус, ВО Тесля, ПВ Босюк
22016
Розробка експериментального методу визначення потужності двигуна при русі автомобіля по дорозі
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Новітні технології – для захисту повітряного простору: Харківського …, 2013
22013
Визначення доцільності проведення позапланового технічного обслуговування автомобілів за критерієм витрат на паливо в експлуатації
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Вісник НТУ, Київ [Національного транспортного університету] Покращення …, 2012
22012
Структурний синтез кузова напівпричепа вантажного автомобіля з техніко-економічним обґрунтуванням
ІБ Гевко, РМ Рогатинський, ОЛ Ляшук, МГ Левкович, ВО Тесля
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки., 186-194, 2022
1*2022
Оценка погрешности показаний акселерометра при измерении ускорений автомобиля на дороге с прокольным уклоном
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе …, 2015
1*2015
Аналіз існуючих систем запобігання зіткнення автомобілів при обгоні і визначення напрямів їх розвитку
ВО Тесля
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 97-100, 2014
12014
Аналіз і класифікація засобів вимірювання витрати палива автотракторною технікою в умовах експлуатації
Подригало МА, Абрамов ДВ, Тесля ВО
Вісник СевНТУ, 73-76, 2011
12011
Перспективи розвитку електротранспорту в м. Тернополі
ВО Тесля, АІ Шаблій
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Масштабний фактор при діагностуванні трибологічної надійності транспортних засобів
ВВ Аулін, ОЛ Ляшук, АБ Гупка, ВО Тесля
XVІ міжнародна науково-практична конференція “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА …, 2023
2023
Оптимізація руху автомобіля при врахуванні дорожніх умов та технічного стану автомобіля
ВО Тесля, МД Сіправська
XVІ міжнародну науково-практичну конференцію “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА …, 2023
2023
Дослідження напружено-деформованого стану дна кузова напівпричіпа вантажного автомобіля в залежності від розміщення перемичок
ІБ Гевко, ЮІ Пиндус, МГ Левкович, ВО Тесля, АБ Гупка, МД Сіправська
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки., 180-189, 2023
2023
Теоретико-методичні засади підвищення ефективності використання парку машин в регіональних транспортних системах та підприємствах на основі лізингових відносин
ВВ Аулін, ОЛ Ляшук, АВ Гриньків, СВ Лисенко, ВЗ Гудь, ВО Тесля
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки., 165-180, 2023
2023
Техніко-економічне обґрунтування виготовлення кузова напівпричепа вантажного автомобіля
ІБ Гевко, РМ Рогатинський, ОЛ Левкович, Тесля, В.О.
Міжнародна науково-практична конференція присвячена 90-річчю від дня …, 2022
2022
Метод визначення маси автомобіля в процесі руху або його вантажу, що враховує поздовжній ухил дороги
МА Подригало, ДВ Абрамов, ВО Тесля
Міжнародна науково-практична конференція «ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ТА СЕРВІСНА ІНЖЕНЕРІЯ», 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20