Валерия Гнатюк
Валерия Гнатюк
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Исследование структуры течения в осесимметричном тупике
ВВ Гнатюк, ГЯ Гнатюк, ЛП Ярин
Изв. АН СССР. МЖГ, 16, 1997
21997
Characteristics of melatonin-positive-labeled cells of gastric mucosa amount in rats of different sexes in autumn and winter= Характеристика кількості мелатонін-позитивно …
VV Hnatiuk
Journal of Education, Health and Sport 6 (11), 622-628, 2017
12017
Дослідження екстрапінеального джерела синтезу мелатоніну у щурів-самців з виразковим ураженням шлунка на тлі десинхронозу
ВВ Гнатюк, НМ Кононенко, ГАБ Божок
Медицина сьогодні і завтра 70 (1), 10–14-10–14, 2016
12016
Визначення рівня мелатоніну у щурів різної статі та віку при виразковому ураженні шлунка
ВВ Гнатюк, НМ Кононенко
Гастроентерологія, 72-76, 2016
12016
Рівень мелатоніну у щурів-самців різного віку з виразковим ураженням шлунка на тлі десинхронозу
ВВ Гнатюк, НН Кононенко, НМ Кононенко
12016
Вплив десинхронозу на рівень мелатоніну крові та екстрапінеальні джерела синтезу мелатоніну у щурів-самців різного віку
ВВ Гнатюк, НМ Кононенко
Вісник морської медицини, 41-47, 2016
12016
Порівняльна характеристика рівня мелатоніну в крові та кількості мелатонін-позитивно-мічених клітин слизової оболонки шлунка у щурів різної статі та віку з виразками на тлі …
ВВ Гнатюк, НН Кононенко, НМ Кононенко
12016
Дослідження кількості мелатонін-позитивно-мічених клітин у щурів різного віку та статі з виразковим ураженням шлунка
ВВ Гнатюк, НМ Кононенко, ГА Божок
Експериментальна і клінічна медицина, 14-17, 2016
12016
The study of the relationship between the levels of melatonin in the blood serum and melatonin-positive-labeled cells in ulcerative lesions of the stomach in male rats of …
VV Hnatyuk, NM Kononenko
12016
Research of Melatonin Level in Rats of Different Sexes and Age with Ulcerative Lesion of the Stomach
VV Hnatiuk, NM Kononenko
GASTROENTEROLOGY, 72-76, 2016
12016
Research of circannual rhythms of synthesis melatonin in blood serum of male rats different ages
ВВ Гнатюк, НМ Кононенко
Актуальные проблемы транспортной медицины, 117-123, 2015
12015
Дослідження рівнів мелатоніну в сироватці крові у щурів-самців різного віку на тлі десинхронозу
ВВ Гнатюк
Мир медицины и биологии 11 (4-2 (54)), 2015
12015
Імуногістохімічне дослідження стану мелатонін-позитивно-мічених клітин слизової оболонки шлунка при десинхронозі у щурів-самців різного віку
ВВ Гнатюк, НМ Кононенко, ГА Божок
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Дослідження циркануальних ритмів синтезу мелатоніну в сироватці крові щурів-самців різного віку
ВВ Гнатюк, НМ Кононенко, НН Кононенко
12015
Порівняльна характеристика стану мелатонін-позитивно-мічених клітин шлунка у щурів різної статі на тлі десинхронозу
ВВ Гнатюк
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Взаємозв’язок між рівнями мелатоніну та тестостерону у щурів-самців різного віку при виразкових ураженнях шлунка
ВВ Гнатюк, НМ Кононенко, НН Кононенко
12015
Взаємозв’язок між рівнями мелатоніну та тестостерону у щурів-самців різного віку при виразкових ураженнях шлунка
ВВ Гнатюк, НМ Кононенко, НН Кононенко
12015
Гендерні та вікові особливості вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту при десинхронозі
ВВ Гнатюк, НМ Кононенко
Вісник Вінницького національного медичного університету, 363-366, 2014
12014
Особенности синтеза иммунокомпетентных клеток у крыс с гастральными язвами при световом десинхронозе
ВВ Гнатюк, НН Кононенко
Вестник Казахского Национального медицинского университета, 2013
12013
Гістологічне та морфометричне дослідження слизової оболонки шлунка щурів після пінеалектомії
НМ Кононенко, ВВ Гнатюк
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20