Hematology & blood transfusion: interdepartamental collection/ Гематологія і переливання крові
Hematology & blood transfusion: interdepartamental collection/ Гематологія і переливання крові
STATE INSTITUTION “INSTITUTE OF HAEMATOLOGY AND TRANSFUSIOLOGY OF NAMS OF UKRAINE”
Підтверджена електронна адреса в amnu.gov.ua
НазваПосиланняРік
Оксид азоту–універсальний регулятор клітинних функцій
ІІ Лановенко
Міжвідомчий збірник" Гематологія і переливання крові".—К.: Атіка–Н, 227-234, 2008
92008
Характеристика процесів перекисного окиснення ліпідів у зразках пуповидної крові на етапах кріоконсервування
МЮ Аношина, ТО Калиниченко
Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник.–К.: Атіка-Н, 139-147, 2010
52010
Дисеміноване внутрішньосудинне зсідання крові (аспекти патогенезу та лікувальної тактики)
ЯІ Виговська
Гематологія і переливання крові, 12-18, 2006
52006
Актуальні питання науково-організаційної діяльності гематологічної служби
СВ Видиборец
Гематологія і переливання крові, 10-16, 2008
42008
Менеджмент донорства як шлях раціонального використання ресурсів і складова управління якістю та забезпеченням інфекційної безпеки
ВВ Любчак, АС Тимченко
Гематологія і переливання крові, 301-311, 2014
32014
Застосування хроматографічних сорбентів з біоімітуючими лігандами для одержання діагностичних та терапевтичних білкових препаратів
ТВ Даниш
Гематологія і переливання крові: міжвід. зб, 79-83, 2008
32008
Морфофункціональна повноцінність крові, заготовленої на гемо консерванті «Адглюфоцит»
МЙ Винарчик, БО Кондрацький, РМ Лотоцький, МВ Миндюк, ...
Гематологія і переливання крові. Міжвідомчий збірник, 13-18, 2004
32004
Фібриноген і холестерол крові при кардіоваскулярних хворобах
ЮМ Панчишин, МВ Панчишин
Гематологія і переливання крові.–К.: Знання Украї ни, 80-85, 2002
32002
Сучасні уявлення про тромбоцитарну ланку гемостазу, структуру та функції тромбоцитів
СМ Гайдукова, СВ Видиборець, СА Байдурин, НЛ Глушко, ...
Гематологія і переливання крові: Матеріали міжнародного симпозіуму “Гемостаз …, 2002
32002
та ін. Вивчення кри терію відтворюваності аналітичної якості тест наборів для виз начення деяких гемостазіологічних показників
ЗГ Гайда, ЗВ Довганик, ВЄ Логінський
Міжвідомчий збірник «Гематологія і переливання крові»: Матер. міжнародно го …, 2002
32002
Інактивація простих і складних модельних вірусів у плазмі донорської крові (експериментальні дослідження)
СЮ Сергутіна
«Гематологія і трансфузіологія»/Сергутіна Світлана Юріївна, 0
3
Реконструкція молочних залоз після опіків з використанням об’єднаних розтягнутих клаптів з бічної поверхні грудної клітки на основі перфорантних судин
ОА Жернов, РЯ Трач, АО Жернов, М Кітрі, СВ Стаскевич
Хірургія України, 38-45, 2017
22017
Технологічні аспекти виділення фактора VII згортання крові
СЄ Мадич
Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник, 431-432, 2015
22015
Донороздатність населення України
ПМ Перехрестенко, ЛВ Назарчук, ІС Буркова, ВМ Самусь
Гематологія і переливання крові, 323-333, 2014
22014
Кріоконсервування еритроцитів людини під захистом полімергомологу оксиетильованого гліцерину (ОЕГn= 30)
ОВ Ніколенко, ЮС Єсіпова, АМ Компанієць
Гематологія і переливання крові 34, 166-170, 2008
22008
Изменение некоторых структурных параметров эритроцитов под действием экстрактов плаценты
ДН Погожих, ЕД Розанова, ОА Нардид
Гематологія і переливання крові, 139-141, 2006
22006
Современ ные возможности гемостатической терапии угрожающих жизни кровотечений у больных острыми миелобластными лейкемия ми
НН Третяк, НВ Горяинова, ТП Перехрестенко, ВН Мнишенко, ...
Гематологія і переливання крові, 350-3, 2006
22006
Виробничі аспекти заготівлі донорської плазми
ПМ Перехрестенко, ЛВ Назарчук
Гематол. і переливання крові. Міжвідом. зб, 133-138, 2006
22006
Динамика некоторых иммунологических показателей у детей с ОЛЛ
ЕВ Вильчевская, ВВ Тютюник, ЛВ Курилко
Гематологія і переливання крові: Метер наукпракт шко ли семінару «Актуальні …, 2004
22004
Изучение механизмов фотохимической инактивации вирусов в плазме крови
АС Тимченко, СЮ Сергутина, ВВ Бондар
Міжвідомчий зб.“Гематологія і переливання крові”.–Харків:“НТМТ, 126-131, 2004
22004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20