Hematology & blood transfusion: interdepartamental collection/ Гематологія і переливання крові
Hematology & blood transfusion: interdepartamental collection/ Гематологія і переливання крові
STATE INSTITUTION “INSTITUTE OF HAEMATOLOGY AND TRANSFUSIOLOGY OF NAMS OF UKRAINE”
Підтверджена електронна адреса в amnu.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оксид азоту–універсальний регулятор клітинних функцій
ІІ Лановенко
Міжвідомчий збірник" Гематологія і переливання крові".—К.: Атіка–Н, 227-234, 2008
102008
Характеристика процесів перекисного окислення ліпідів у зразках пуповинної крові на етапах кріоконсервування
МЮ Аношина, ТО Калиниченко
Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник.–К.: Атіка-Н, 139-147, 2010
52010
Дисеміноване внутрішньосудинне зсідання крові (аспекти патогенезу та лікувальної тактики)
ЯІ Виговська
Гематологія і переливання крові, 12-18, 2006
52006
Ефективність деяких морфологічних показників тромбоцитів для діагностики ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури
ЄВ Шороп, СМ Шороп
Гематологія і переливання крові, 222-229, 2017
42017
Актуальні питання науково-організаційної діяльності гематологічної служби
СВ Видиборец
Гематологія і переливання крові, 10-16, 2008
42008
та ін. Сучасні уявлення про тромбоцитарну ланку гемостаза, структуру та функці тромбоцитів
СМ Гайдукова, СВ Видиборець, СА Байдурин
Міжвідомчий збірник: Гематологія і переливання крові. Матеріали міжнародного …, 2002
42002
Менеджмент донорства як шлях раціонального використання ресурсів і складова управління якістю та забезпеченням інфекційної безпеки
ВВ Любчак, АС Тимченко
Гематологія і переливання крові, 301-311, 2014
32014
Застосування хроматографічних сорбентів з біоімітуючими лігандами для одержання діагностичних та терапевтичних білкових препаратів
ТВ Даниш
Гематологія і переливання крові: міжвід. зб, 79-83, 2008
32008
Морфофункціональна повноцінність крові, заготовленої на гемо консерванті «Адглюфоцит»
МЙ Винарчик, БО Кондрацький, РМ Лотоцький, МВ Миндюк, ...
Гематологія і переливання крові. Міжвідомчий збірник, 13-18, 2004
32004
Фібриноген і холестерол крові при кардіоваскулярних хворобах
ЮМ Панчишин, МВ Панчишин
Гематологія і переливання крові.–К.: Знання Украї ни, 80-85, 2002
32002
та ін. Вивчення кри терію відтворюваності аналітичної якості тест наборів для виз начення деяких гемостазіологічних показників
ЗГ Гайда, ЗВ Довганик, ВЄ Логінський
Міжвідомчий збірник «Гематологія і переливання крові»: Матер. міжнародно го …, 2002
32002
Інактивація простих і складних модельних вірусів у плазмі донорської крові (експериментальні дослідження)
СЮ Сергутіна
«Гематологія і трансфузіологія»/Сергутіна Світлана Юріївна, 0
3
Сучасні напрями оптимізації лікування дорослих хворих на гостру мієлоїдну лейкемію
НВ Горяінова
Гематологія і переливання крові, 51-61, 2017
22017
Технологічні аспекти виділення фактора VII згортання крові
СЄ Мадич
Редакційна колегія, 433, 2015
22015
Донороздатність населення України
ПМ Перехрестенко, ЛВ Назарчук, ІС Буркова, ВМ Самусь
Гематологія і переливання крові, 323-333, 2014
22014
Якість життя людини: сутність поняття
НМ Третяк, ОВ Басова, НВ Горяінова, АІ Коваль, МЮ Аношина, ...
Гематологія і переливання крові, 238-243, 2014
22014
Клінічна ефективність застосування гепатотропних інфузійних препаратів у хворих з опіками
ОИ Осадча, ОА Жернов, ГМ Боярська
Матеріали ІІ Міжнародного конгресу з інфузійної терапії. Український журнал …, 2012
22012
Кріоконсервування еритроцитів людини під захистом полімергомологу оксиетильованого гліцерину (ОЕГn= 30)
ОВ Ніколенко, ЮС Єсіпова, АМ Компанієць
Гематологія і переливання крові 34, 166-170, 2008
22008
Изменение некоторых структурных параметров эритроцитов под действием экстрактов плаценты
ДН Погожих, ЕД Розанова, ОА Нардид
Гематологія і переливання крові, 139-141, 2006
22006
Современ ные возможности гемостатической терапии угрожающих жизни кровотечений у больных острыми миелобластными лейкемия ми
НН Третяк, НВ Горяинова, ТП Перехрестенко, ВН Мнишенко, ...
Гематологія і переливання крові, 350-3, 2006
22006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20