Н І Костенко, Наталия Костенко, Наталія  Іванівна Костенко, Natalja Kostenko
Н І Костенко, Наталия Костенко, Наталія Іванівна Костенко, Natalja Kostenko
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене vmurol.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей
НІ Костенко
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2012
312012
Специфіка іншомовної підготовки студентів ВНЗ економічного профілю
НІ Костенко
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2012
62012
Геоекономічний вимір залучення країн у глобальну торгівлю
Н Костенко
Економіст, 2011
62011
Профільна орієнтація у контексті базової професійної підготовки школярів Великої Британії
НІ Костенко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2009
62009
Профільна освіта як засіб формування професійних домагань старшокласників (зарубіжний досвід)
НІ Костенко
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2011
22011
THE ESSENCE OF CULTURE OF BUSINESS COMMUNICATIONOF A SOCIAL WORKER
НІ Костенко, МС Приймак
Подольский научный вестник, 134-142, 2018
2018
Мовні особливості професійного спілкування майбутніх фахівців сфери обслуговування
НІ Костенко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
2016
The lingvosociocultural competence (LSCC) as the main competence of future specialists of services industry
NI Kostenko
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
2015
The system of exercises in theprocess of formation studentsforeigncross–cultural competence
NI Kostenko
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
2015
Ретроспективний аналіз становлення сімейного виховання в зарубіжній педагогіці
НІ Костенко
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2013
2013
Професійне іншомовне спілкування майбутніх фахівців сфери обслуговування як соціальна та педагогічна проблема
НІ Костенко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
2013
Лінгвокраїнознавчий підхід у навчанні іноземної мови студентів вищих навчальних закладів
НІ Костенко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
2013
Формування мотивів учіння англійської мови у студентів вищих навчальних закладів економічного профілю
НІ Костенко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
2011
Василенко Олена Миколаϊвна–кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».
СВ Васів, ЮІ Волчелюк, ГІ Анатоліϊвна, ЮА Галімов, НІ Голова, ...
ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ПАКЕТУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТО Полька, НІ Костенко
ІСТОРІЯ АГРАРНОЇ НАУКИ
АА БОНДАРЧУК, ЮЯ ВЕРМЕНКО, НІ КОСТЕНКО, БВ АНИСИМОВ, ...
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ КУРТКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАХИСНОЇ
НІ Костенко, ІВ Васильєва, ТО Полька, МВ Колосніченко
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
НІ Костенко, ВО Марцинковський
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 166, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18