Serhii Antonenko, Сергій Антоненко, Сергей Антоненко
Serhii Antonenko, Сергій Антоненко, Сергей Антоненко
Research centre for industrial development problems of NAS of Ukraine, Науково-дослідний центр
Verified email at ndc-ipr.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Налоговые льготы. Теория и практика применения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СВ Антоненко, АС Баландина, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2014
552014
Налоговые льготы
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Погорлецкий
Теория и практика примене-ния. Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2014
262014
Формування рухових навичок рукопашного бою і психологічної стійкості майбутніх співробітників правоохоронних органів
СА Антоненко
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту., 2005
162005
Дослідження ефективності податкової політики у сфері охорони атмосферного повітря
ОМ Тищенко, СВ Антоненко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 155-161, 2012
102012
Налоговое стимулирование природоохранной деятельности
СВ Антоненко
Бізнес Інформ, 355-360, 2014
62014
Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ВВ Шпілевський, ВЄ Хаустова, СВ Антоненко, ...
Проблеми економіки, 89-99, 2014
32014
Налоговое регулирование как процесс
АН Тищенко, СВ Антоненко
Бизнес Информ, 127-131, 2009
32009
Вплив інструментів податкового регулювання на стан охорони довкілля
СВ Антоненко
Економічний аналіз, 244-247, 2011
22011
Дослідження ролі трансформуючих факторів росту у хворих на СНІД та саркому Капоші
РС Стойка, ІА Якимович, СВ Антоненко, ОВ Барбашева, ...
Биополимеры и клетка 13 (6), 497, 1997
21997
Influence of magnesium on excitability of neurons of different levels of their organization
SA Antonenko
Journal of Education, Health and Sport 9 (11), 314-322, 2019
12019
Participation of the vegetative system on paroxismality and formation of posttraummatic epilepsy
OM Stoyanov, OO Kolesnik, SS Mashchenko, SA Antonenko, ...
Journal of Education, Health and Sport 6 (11), 889-904, 2016
12016
Ресурсне та місцеве оподаткування: навчальний посібник для студентів спеціальності 8.03050803" Оподаткування"
ЄІ Котляров, СВ Антоненко, ЕИ Котляров
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
12016
Державна підтримка металургійної промисловості у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються
СВ Антоненко, ІВ Ялдін, ТВ Кочетигова
12015
Державна підтримка металургійної промисловості у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються
СВ Антоненко, ІВ Ялдін, ТВ Кочетигова
Проблеми економіки, 7-15, 2015
12015
Профілактичні програми: досягнення і уроки в протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу
АМ Щербінська, НО Бабій, МГ Люльчук, ОВ Молчанець, НЙ Потокій, ...
Профілактична медицина, 4-9, 2014
12014
Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України
М Кизим, І Матюшенко, В Шпілевський, В Хаустова, С Антоненко, ...
ВД «ІНЖЕК», 2014
1*2014
Визначення вірусологічної ефективності антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за рівнем вірусного навантаження ВІЛ-1
МГ Люльчук, СВ Антоненко, НО Бабій, AM Щербінська, СЛ Доан, ...
Проблеми військової охорони здоров'я, 87-93, 2010
12010
Податки в системі державного регулювання охорони довкілля розвинутих країн
ОМ ТИщЕНКО, СВ АНТОНЕНКО
Проблеми економіки, 98-104, 2010
12010
Экологический аспект в налогообложении Европейских стран
СВ Антоненко
Управління розвитком, 176-178, 2010
12010
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВІЛІНФЕКЦІЇ/СНІДУ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СТАДІЇ БЕЗСИМПТОМНОГО НОСІЙСТВА
АМ Щербінська, МГ Люльчук, СВ Антоненко, АД Вовк, СМ Антоняк, ...
Український журнал Дерматології, Венерології, Косметології.—2002 р 73 (2 …, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20