Serhii Antonenko, Сергій Антоненко, Сергей Антоненко
Serhii Antonenko, Сергій Антоненко, Сергей Антоненко
Research centre for industrial development problems of NAS of Ukraine, Науково-дослідний центр
Verified email at ndc-ipr.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Налоговые льготы. Теория и практика применения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, СВ Антоненко, АС Баландина, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2014
552014
Налоговые льготы
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Погорлецкий
Теория и практика примене-ния. Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2014
272014
Формування рухових навичок рукопашного бою і психологічної стійкості майбутніх співробітників правоохоронних органів
СА Антоненко
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту., 2005
162005
Дослідження ефективності податкової політики у сфері охорони атмосферного повітря
ОМ Тищенко, СВ Антоненко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 155-161, 2012
112012
Налоговое стимулирование природоохранной деятельности
СВ Антоненко
Бізнес Інформ, 355-360, 2014
62014
Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ВВ Шпілевський, ВЄ Хаустова, СВ Антоненко, ...
Проблеми економіки, 89-99, 2014
32014
Налоговое регулирование как процесс
АН Тищенко, СВ Антоненко
Бизнес Информ, 127-131, 2009
32009
Вплив інструментів податкового регулювання на стан охорони довкілля
СВ Антоненко
Економічний аналіз, 244-247, 2011
22011
Дослідження ролі трансформуючих факторів росту у хворих на СНІД та саркому Капоші
РС Стойка, ІА Якимович, СВ Антоненко, ОВ Барбашева, ...
Биополимеры и клетка 13 (6), 497, 1997
21997
Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України
М Кизим, І Матюшенко, В Шпілевський, В Хаустова, С Антоненко, ...
ВД «ІНЖЕК», 2014
1*2014
Визначення вірусологічної ефективності антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за рівнем вірусного навантаження ВІЛ-1
МГ Люльчук, СВ Антоненко, НО Бабій, AM Щербінська, СЛ Доан, ...
Проблеми військової охорони здоров'я, 87-93, 2010
12010
Податки в системі державного регулювання охорони довкілля розвинутих країн
ОМ ТИщЕНКО, СВ АНТОНЕНКО
Проблеми економіки, 98-104, 2010
12010
Экологический аспект в налогообложении Европейских стран
СВ Антоненко
Управління розвитком, 176-178, 2010
12010
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВІЛІНФЕКЦІЇ/СНІДУ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СТАДІЇ БЕЗСИМПТОМНОГО НОСІЙСТВА
АМ Щербінська, МГ Люльчук, СВ Антоненко, АД Вовк, СМ Антоняк, ...
Український журнал Дерматології, Венерології, Косметології.—2002 р 73 (2 …, 0
1
Influence of magnesium on excitability of neurons of different levels of their organization
SA Antonenko
Journal of Education, Health and Sport 9 (11), 314-322, 2019
2019
Main mechanisms and features of epileptogenesis of post-traumatic epilepsy
SA Antonenko
Journal of Education, Health and Sport 9 (10), 346-357, 2019
2019
Новые патогенетические аспекты взаимосвязи некоторых факторов риска цереброваскулярных заболеваний и болезни Паркинсона
ВН Герцев, АН Стоянов, СС Мащенко, СА Антоненко
Международный неврологический журнал, 2019
2019
Возможности моделирования ишемии головного мозга у мелких животных
АН Стоянов, РС Вастьянов, СС Мащенко, СА Антоненко, ...
Международный неврологический журнал, 2019
2019
New pathogenetic aspects of the relationship between some risk factors of cerebrovascular diseases and Parkinson’s disease
VN Gertsev, AN Stoyanov, SS Mashchenko, SA Antonenko
INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL, 37-42, 2019
2019
Opportunities for modeling brain ischemia in small animals
AN Stoyanov, RS Vastyanov, SS Mashchenko, SA Antonenko, ...
INTERNATIONAL NEUROLOGICAL JOURNAL, 30-36, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20