Follow
Теорія та методика електронного навчання | Theory and methods of e-learning
Теорія та методика електронного навчання | Theory and methods of e-learning
ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Verified email at ccjournals.eu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі
ЮВ Триус, ІВ Герасименко
Теорія та методика електронного навчання 3, 299-308, 2012
972012
Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті
ОО Гриб’юк
Теорія та методика електронного навчання 4, 45-58, 2013
652013
Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки
НМ Кіяновська, НВ Рашевська, СО Семеріков
Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014
532014
ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ GOOGLE ЯК УМОВА ОПТИМІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ
ІС Мінтій
Теорія та методика електронного навчання 1, 150-154, 2010
272010
Теоретико-методичні засади комбінованого навчання системного програмування майбутніх фахівців з програмної інженерії
АМ Стрюк
Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет»,, 2015
212015
Електронний підручник як засіб підвищення якості освіти
ОГ Єсіна, ЛМ Лінгур
Теорія та методика електронного навчання 2, 255-260, 2011
152011
Использование технологии Cloud computing в системе дистанционного обучения
ГЮ Маклаков, ГГ Маклакова
Теорія та методика електронного навчання 2, 306-312, 2011
142011
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОЮ Коміссарова, МЛ Смульсон
Теорія та методика електронного навчання 1, 117-126, 2010
142010
Світові тенденції розвитку хмарних технологій
ОВ Чорна, НА Хараджян, СВ Шокалюк, НВ Моісеєнко
Теорія та методика електронного навчання 4, 272-284, 2013
132013
Аналіз доцільності використання хмарних технологій у комбінованому навчанні магістрів з програмної інженерії
МВ Коваль, АМ Стрюк
Теорія та методика електронного навчання 4, 134-139, 2013
132013
Теорії навчання на сучасному етапі розвитку дистанційного навчання
ВМ Кухаренко
Теорія та методика електронного навчання 3, 153-161, 2012
132012
Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Теорія та методика електронного навчання 4, 65-68, 2013
112013
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ОА Білоус, ТВ Завальна, НМ Захарченко
Теорія та методика електронного навчання 1, 10-12, 2010
112010
Хмарні технології: особливості діяльності вчителів-предметників у віртуальних предметних спільнотах
СГ Литвинова
Теорія та методика електронного навчання 4, 165-169, 2013
102013
Віртуальні предметні спільноти як засіб управління нормативно-методичним забезпеченням діяльності вчителя ЗНЗ
СГ Литвинова
Теорія та методика електронного навчання 3, 162-166, 2012
102012
Технологія е-портфоліо в професійній підготовці інженерних фахівців
ІЄ Фільо
Теорія та методика електронного навчання 2, 353-359, 2011
102011
Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії
ПП Нечипуренко, СО Семеріков, ЛІ Томіліна
Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018
92018
Конективізм і масові відкриті дистанційні курси
ОС Воронкін
Теорія та методика електронного навчання 4, 30-39, 2013
92013
Використання активних методів навчання у дистанційних курсах
НВ Буркіна
Теорія та методика електронного навчання 3, 35-39, 2012
92012
ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ
СВ Шокалюк
Теорія та методика електронного навчання 1, 247-255, 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20