Тетяна Длугопольська (Андрієвська)
Тетяна Длугопольська (Андрієвська)
викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правова природа репродуктивних прав фізичних осіб
Т Длугопольська
Актуальні проблеми правознавства, 103-107, 2016
42016
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів:[монографія]
ТЛ Желюк
Тернопіль: Крок, 2014
42014
Історія розвитку законодавства про соціальний захист населення: міжнародний аспект
Т Длугопольська
Актуальні проблеми правознавства, 58-63, 2016
22016
ДОСЛіДЖЕННЯ СОЦіАЛЬНОї БЕЗПЕКИ В СИСТЕМі ПРіОРИТЕТіВ ДЕРЖАВИ ДОБРОБУТУ: ЗАРУБіЖНі ПіДХОДИ
ТІ Длугопольська
Technology Audit & Production Reserves, 48 - 53, 2016
22016
Теоретико-методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності фірми
ТІ Длугопольська
Наука й економіка, 63-69, 2014
22014
Цивільно-правова кваліфікація медичної (лікарської) помилки
Т Длугопольська
Часопис Хмельницького університету управління та права “Університетські …, 2009
2*2009
Охорона здоров’я населення – пріоритетний напрямок соціальної політики держави
Т Длугопольська
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х …, 2004
2*2004
Соціальні права в контексті забезпечення соціальної безпеки громадян
ТІ Длугопольська
Актуальні проблеми правознавства, 63-68, 2017
12017
Репродуктивні права та їх місце в системі особистих немайнових прав фізичних осіб
ТІ Длугопольська
Журнал східноєвропейського права, 53-64, 2015
12015
Імітаційне моделювання впливу індикаторів соціальної безпеки на її стан (приклад України)
ВП Мартинюк, ВП Мартынюк, ТІ Длугопольська, ТИ Длугопольская
2019
НОВІТНІ ВЕКТОРИ ГАРАНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДЛЯ УКРАЇНИ
ТІ Длугопольська
МАТЕРІАЛИ, 258, 2018
2018
Концепция безусловного базового дохода как альтернатива Бисмарковской модели государства благосостояния: от теоретических студий до экспериментальных практик
ОВ Длугопольський, ТІ Длугопольська
Экономика: реалии времени, 32-46, 2017
2017
Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: міжнародні порівняння
ВП Мартинюк, ТІ Длугопольська
Стратегічні пріоритети, 118-131, 2017
2017
Ключові концепції соціальної безпеки: міжнародна практика та Україна
ТІ Длугопольська
Бизнес Информ, 2017
2017
Нормативно-правове обґрунтування соціальної безпеки на міжнародному рівні: історичний та просторовий аспекти
ТІ Длугопольська
Економічний аналіз, 14-21, 2016
2016
Нормативно-правове забезпечення соціальної безпеки на міжнародному рівні: історичний та просторовий аспекти
Т Длугопольска
Економічний аналіз: зб. наук. праць; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. 25, 2016
2016
Соціальний захист населення як основа соціальної безпеки суспільства і держави
Т Длугопольська
Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та …, 2016
2016
Міграційні проблеми країн Європи як загроза фінансово-економічній та соціальній безпеці
Т Длугопольська
Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна візія …, 2016
2016
Майнова нерівність як загроза соціальній безпеці: внесок А.Дітона – лауре-ата Нобелівської премії з еконо-міки 2015 року
Т Длугопольська
Modern Transformation of Economics and management in the Era of …, 2016
2016
Irregular migration: structure and mechanisms of regulation for the social protection
ОД Т. Длугопольска
Combating Illegal Migration and Human Trafficking : Proceedings of …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20