Кафедра хореографії Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
Кафедра хореографії Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Хореографічне мистецтво як фактор творчої діяльності дитини
Т Медвідь
Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство, 148-154, 2014
42014
Значущість дисципліни Історія хореографічного мистецтва в системі підготовки майбутніх хореографів
Т Медвідь
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 66-71, 2014
32014
Компетентнісний підхід як основа сучасного процесу підготовки майбутнього хореографа у вищій школі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна …
ТА Медвідь
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/14533/1 …, 0
3
Компетентнісні засади професійної підготовки майбутніх хореографів у класичному університеті
T Medvid
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (2), 234-238, 2018
22018
Палімпсест у постмодерних балетних інтерпретаціях (на прикладі «Лебединого озера» М. Ека, М. Борна, Р. Поклітару)
МД Коростельова
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 250-258, 2017
12017
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ «ЛЕБЕДИНОГО ОЗЕРА» ЧАЙКОВСЬКОГО–ІВАНОВА–ПЕТІПА В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ
МД Коростельова
PARADIGM OF KNOWLEDGE 8 (11), 2016
12016
Феномен симулякру в постмодерних інтерпретаціях балетів класичної спадщини (на прикладі балету «Спляча красуня» М. Борна)
M Korosteljova
Мистецтвознавчі записки, 228-235, 2016
12016
Актуальні проблеми підготовки майбутніх хореографів
ТА Медвідь
Редакційна колегія, 62, 0
1
Improvisation in choreography: polyaspectivity of manifestations
V Grek
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2019
2019
Луговенко Тетяна Георгіївна©
ТГ Луговенко
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 347, 2019
2019
Становлення народного танцю в системі художньої самодіяльності Радянського союзу у 20-х–30-х роках ХХ століття
ТГ Луговенко
2018
Роль взаємозв’язку професійних та самодіяльних колективів народного танцю у вихованні підростаючого покоління в Україні (40–80-і роки ХХ століття)
ТГ Луговенко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Специфіка розвитку аматорських хореографічних колективів народного танцю у 40-80 рр. ХХ ст.
ТГ Луговенко
Молодий вчений, 385-388, 2018
2018
Народний танець в системі художньої самодіяльності в довоєнні роки ХХ ст.
ТГ Луговенко
2018
Аспекти формування репертуару дитячого хореографічного колективу як запорука виховання естетичного смаку суспільства
ТГ Луговенко
2018
Competent principles of future сhoreographers’ professional training in classical university
T Medvid
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2018
2018
Хореографічні таланти Миколаївщини
ТГ Луговенко
2017
Використання мультимедійних технологій в хореографічному мистецтві (The use of multimedia technologies in choreographic art)
ТА Медвідь
Culturology, Sports and Art History, 249-251, 2017
2017
Методи і прийоми формування виконавських умінь на жанрових засадах
ЛВ Песоцька
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
2015
ФЕНОМЕН СЕРЖА ЛИФАРЯ В СВІТОВОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
ТА Медвідь
ББК 74.580 М 75 М54, 117, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20