Гребеникова Елена
Гребеникова Елена
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі
ОВ Гребенікова, КО Соломянова-Кирильчук
Фінанси України, 129-137, 2007
242007
Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів
ОБ Снісаренко, АО Гавриленко, ОВ Гребенікова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 18–27-18–27, 2010
172010
Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу
ОБ Снісаренко, ЮЮ Гусєва
Фінанси України, 92-99, 2011
82011
Методика оценки инвестиционной привлекательности машиностроительных предприятий Украины
ЮЮ Гусєва, ОВ Гребенікова
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, 186-192, 2008
72008
Методичний підхід щодо діагностики неплатоспроможності машинобудівних підприємств України
КО Соломянова-Кирильчук, ОВ Гребенікова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 132–139-132–139, 2008
72008
Розроблення моделі діагностики фінансового стану машинобудівних підприємств з використанням дискримінантного аналізу
ЮЮ Гусєва, ОВ Гребенікова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
62015
Заробітна плата як головний чинник матеріального стимулювання трудової діяльності на підприємствах
ОС Дем'яненко, ОВ Гребенікова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 18-27, 2012
62012
Аналіз індикаторів конкурентоспроможності металургійних підприємств України
МС Татар, ОВ Гребенікова, ЛО Черний
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 28–40-28–40, 2011
62011
Аналіз методів прогнозування банкрутства і обгрунтування системи показників визначення кризового стану підприємств машинобудування
ОВ Гребенікова
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, 219-226, 2007
62007
Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах
ЮЮ Гусєва, ОВ Гребенікова, МП Пан
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
32015
Передумови розвитку інвестиційного потенціалу місцевого бюджету
ОБ Снісаренко, ОВ Гребенікова, ЮЮ Гусєва
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 5–17, 2012
22012
Эффективность использования инвестиционного потенциала предприятия
ЕВ Гребеникова, ОВ Гребенікова
ДонНТУ, 2003
12003
FORMATION OF THE INDICATORS SYSTEM FOR DIAGNOSTIC MACHINE-BUILDING ENTERPRISES FAILURE RISK
КО Соломянова-Кирильчук, ОВ Гребенікова
TIME DESCRIPTION OF ECONOMIC REFORMS, 67-75, 2019
2019
Застосування статистичного факторного аналізу до оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України
ОВ Гребенікова, ТВ Денисова, ЕВ Гребеникова
2018
Оцінювання операційного ризику комерційного банку на основі методів стохастичного моделювання
ОВ Гребенікова, ТВ Денисова, ЕВ Гребенникова
2017
Алфавітний покажчик
ЛО Бабій, ВП Божко, ВМ Вартанян, СВ Войтко, ОВ Гребенікова, ...
2017
ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ОВ Гребенікова, ВС Ільяшик
Глобальні та національні проблеми економіки, 483-486, 2016
2016
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНУВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
ОВ Гребенікова
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні економічні …, 2016
2016
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ У ДОСЛІДЖЕНІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ОВ Гребенікова, ТВ Денисова
Міжнародна науково-практична конференція "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ …, 2016
2016
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОВ Гребенікова
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20