Подписаться
П.М. Купчак
П.М. Купчак
старший науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, ПІ Коренюк
РВПС України НАН України, 2007
118*2007
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: За редакцією д. е. н., проф. Дейнеко ЛВ
ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2009
952009
Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України
ЛВ Дейнеко, ПМ Купчак
422009
Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ПМ Купчак, ІМ Романюк
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2013
402013
Харчова промисловiсть України в умовах активiзацiї iнтеграцiйних та глобалiзацiйних процесiв: монографiя/за ред. доктора економiчних наук, професора ЛВ Дейнеко
ПМ Купчак
192009
Економічний механізм управління природокористуванням в агропромисловому комплексі
ОМ Максимович, ПМ Купчак
Вид-во СумДУ, 2006
152006
Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, ЛВ Страшинська
РВПС України НАН України, 2004
152004
Продовольчий комплекс: стан та перспективи розвитку в умовах глобалізації
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, СІ Князєв, ЕІ Шелудько
Науковий світ, 2004
15*2004
Перспективи розвитку деревообробної промисловості в Україні
ПМ Купчак
Ефективна економіка, 2014
102014
Cтан і просторовий розвиток харчової промисловості України
ЛВ Дейнеко, ПМ Купчак
ЛВ Дейнеко.-2012, 0
10
Ринки продукції деревообробної та целюлозно-паперової промисловості
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України …, 2013
9*2013
Ринки продукції деревообробної та целюлозно-паперової промисловості
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко
Пріоритети розвитку внутрішнього ринку, 20-25, 2013
9*2013
Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, ЛП Іскренко
9*2009
Просторовий розвиток харчової промисловості України
ЛВ Дейнеко, ПМ Купчак
ЖДУ ім. І. Франка, 2009
82009
Просторовий розвиток харчової промисловості України
ПМ Купчак, ЛВ Дейнеко
Економіка. Управління. Інновації, 13-25, 2009
8*2009
Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження
БМ Данилишин
К.: РВПС України НАН України, 2008
72008
Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості України в умовах активізації інтеграційних процесів / автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня економічних …
ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2008
6*2008
Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості України в умовах активізації інтеграційних процесів / дисертація кандидата економічних наук: 08.00.03 / Купчак Павло …
ПМ Купчак
РВПС України НАН України, 2008
6*2008
Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України
ЖВ Дерій, НВ Завгородня
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 264-267, 2016
52016
Державна підтримка інноваційних підприємств в Україні
ПМ Купчак, ОА Чередніков
Науковий вісник Херсонського державного університету 2 (6), 222–225, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20