Подписаться
Ольга Бойко (Olga Boiko)
Ольга Бойко (Olga Boiko)
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»
ВФ Максімова
Одеса: ОНЕУ, 240-253, 2012
402012
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова
Одеса: ОНЕУ, 2012
182012
Сутність модернізації в контексті сучасної економічної категорії
МД Балджи, ОС Бойко
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2015.–Вип 11, 64-67, 2015
152015
Managing the Competitiveness of the Enterprise in the Context of Transformational Change
TM Nataliia Kuprina, Tetiana Stupnytska, Kateryna Vaskovska, Olga Boyko ...
International Journal of Recent Technology and Engineering 8 (2), 3570-3575, 2019
62019
Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу модернізації як основи стратегії модернізації підприємства
ОС Бойко, ЛМ Гейко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 195-199, 2014
42014
Концептуальні аспекти модернізації промислових підприємств
ОС Бойко
Вісник НТУ „ХПІ”. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва, 8-15, 2013
42013
Managing the Product’s Creation of an Innovation-Oriented Engineering Business
S Khaminich, E Kuznietsov, O Ptashchеnko, L Halaz, V Milcheva, O Boiko
International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology …, 2020
22020
Методичне забезпечення розвитку процесу модернізації підприємств
ОС Бойко
Економічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного …, 2014
22014
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року
ВА Карпов, НВ Сментина, НВ Сментына
Астропринт, 2011
22011
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНІ
ОС Бойко, ЛМ Гейко
Економічний простір: Збірник наукових праць, 32-37, 2020
12020
Забезпечення умов модернізації підприємств олійно-жирової промисловості
ОС Бойко
Одеський національний економічнй університет, 2016
12016
Current situation and development problems of oil and fat production in Ukraine
O Boiko
Scientific bulletin [Odessa national economic university], 17-29, 2014
12014
Формирование теоретико-методологической базы модернизации промышленных предприятий
ОС Бойко
Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования научно …, 2013
12013
Організаційно-економічні умови активізації інноваційної діяльності
ОС Бойко
Економіка. Управління. Інновації, 2009
12009
Управління ефективністю діяльності: Навчальний посібник
ТВЗГОМТОМНАСТВЧІЛШОСЯ Н.О. Лоханова Р.М. Волчек, О.С. Бойко
2021
Деякі проблеми застосування моделі очікуваних кредитних збитків за МСФЗ 9
ОС Бойко
Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 4th International …, 2020
2020
СУПЕРЕЧЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
ОС Бойко
Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції …, 2020
2020
Вартісно-орієнтований підход до обліку та звітності
ОС Бойко
Strategiczne perspektywy rozwoju współczesnego biznesu, 49-54, 2020
2020
Transformation of Managerial Innovations in Conditions of Digitalization of Market Relations
Olga Boiko,Svetlana Khaminich, Mykhailo Broshkov, Eduard Kuznietsov, Olеna ...
International Journal of Recent Technology and Engineering 8 (4), 7888-7893, 2019
2019
Деякі переваги застосування формату XBRL
ОС Бойко
«Стратегії глобальної конкурентоспроможності: глобальне партнерство для …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20