Antonina Vasylenko
Antonina Vasylenko
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційна стратегія страхових компаній: навч. посіб.
АВ Василенко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 15, 2006
522006
Інвестиційна діяльність страхових компаній: стратегія та пріоритети
А Василенко, В Тринчук
Страхова справа, 42-59, 2006
282006
Формування податкової культури в Україні
АВ Василенко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2011
172011
Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія
ІЯ Чугунов, АВ Павелко, ТВ Канєва, АА Мазаракі
Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
122015
Податкове стимулювання розвитку страхування
А Василенко
Вісник КНТЕУ, 34-46, 2012
92012
Kraudfanding jak innovacijnyj metod finansuvannja proektiv [Crowdfunding as an innovative method of project financing]
SV Volosovych, AV Vasylenko
Modern Economics 5, 13-19, 2017
8*2017
Формування місцевих бюджетів та соціальне партнерство
Л Василенко, А Василенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 50-57, 2011
82011
Місцеве оподаткування в Україні у контексті зарубіжного досвіду
АВ Василенко
Економічний вісник університету (ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний …, 2011
82011
Regtech v ekosystemi finansovykh tekhnolohii [Regtech in the ecosystem of financial technologies]
S Volosovych, А Vasylenko
Modern Economics 15, 62-68, 2019
52019
Regtech в екосистемі фінансових технологій
СВ Волосович, АВ Василенко
Modern economics, 62-68, 2019
52019
Страховий ринок України: стан і перспективи розвитку: монографія
АА Мазаракі, СО Булгакова, АВ Василенко
Київ: КНТЕУ, 2009
52009
Смарт-освіта як чинник інноваційного розвитку суспільства
А ВАСИЛЕНКО
Smart-освіта: ресурси та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф …, 2014
42014
Особливості використання аутсорсінгу в управлінні активами страхових компаній України
АВ Василенко
Ефективна економіка, 2012
12012
FINANCIAL TECHNOLOGIES IN THE INVESTMENT SECTOR
S Volosovych, A Vasylenko, Y Baraniuk
EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, 218, 2020
2020
Фінансові технології податкового адміністрування
ЧВ Волосович С.
Вісник КНТЕУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15