Подписаться
Vita Ivanova В.Іванова (V. Rybalka)
Vita Ivanova В.Іванова (V. Rybalka)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Thermography investigation of soldered joints for LED mounting
Y Mamchur, V Ivanova, G Monastyrsky, T Melnychenko, G Zheng, ...
2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology …, 2020
52020
Узгодження параметрів піроелектричної матриці та об’єктива тепловізора
АО Кияниця, ВВ Іванова, ВГ Колобродов
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 107-111, 2015
4*2015
Pyroelectric camera modulation transfer function
VG Kolobrodov, VV Rybalka
Optical Engineering 34 (4), 1044-1048, 1995
31995
Optical and electrical noise in RGB LEDs in the mHz to kHz frequency band
D Bohomolov, V Ivanova, UT Schwarz
Gallium Nitride Materials and Devices XIX 12886, 67-75, 2024
2024
NEW THIOPHENE BASED MATERIALS FOR EMISSIVE LAYERS OF ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODES
В Дудін, В Іванова, Н Гордійко, С Пономаренко, Г Монастирський
Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування, 47-51, 2023
2023
Optical noise model on the example of infrared light-emitting diodes
D Bohomolov, V Ivanova, H Monastyrskyi, UT Schwarz
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Оцiнка стороннiх джерел шуму при вимiрюваннi шумових характеристик свiтлодiодiв
ЮМ Iльчук, АЕ Литвин, ДК Богомолов, ВВ Iванова, ГЄ Монастирський, ...
XXI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та …, 2023
2023
New thiophene based materials for emissive layers of organic light-emitting diodes
VV Dudin, VV Ivanova, NO Gordiiko, SM Ponomarenko, GE Monastyrsky
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Indirect Estimation of Thermal Regime of Operation of Power LEDs
G Monastyrsky, V Ivanova, D Humeniuk, S Bekh
2022 IEEE 41st International Conference on Electronics and Nanotechnology …, 2022
2022
НОВI ТIОФЕНОВI СТРУКТУРИ ДЛЯ ВИПРОМIНЮВАЛЬНИХ ШАРIВ ОРГАНIЧНИХ СВIТЛОДIОДIВ
НОГ В. В. Дудiн, В. В. Iванова
Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та iнформатики: матерiали …, 2022
2022
Дистанційний курс «Оптоелектроніка» для бакалаврів 4-го курсу спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали/ / Обсяг інформаційного ресурсу 44,5 Мб
ВВ Іванова
http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1937, 2022
2022
Новi тiофеновi структури для випромiнювальних шарiв органiчних свiтлодiодiв
ВВ Дудiн, ВВ Iванова, НО Гордiйко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
Дослiдження топологiї поверхнi перiодичних металевих структур за допомогою iнтерферометрiї бiлого світла
ЯД Мамчур, ВВ Iванова, ТI Гураль, ГЄ Монастирський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
Оптика. Практичний курс
ВВ Іванова, СМ Пономаренко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
Оптика. Практичний курс [Електронний ресурс]: навчальний посібник
ВВ Іванова, СМ Пономаренко
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50764, 177, 2022
2022
Оптика. Лабораторний практикум
ВВ Пономаренко, Сергій Миколайович Іванова
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48361, 2021
2021
Курсова робота з оптоелектроніки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок параметрів напівпровідникових інжекційних лазерів»
ВВ Іванова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Оцiнка потенцiалу методики непрямої оцiнки температури свiтлодiода за вимiрами ВАХ та ЛАХ
АО Стаднiк, ВВ Iванова, ГЄ Монастирський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Iнфрачервоний монiторинг фасадiв навчальних корпусiв
ВВI Я. Д. Мамчур
ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та …, 2020
2020
Оцінка потенціалу методики непрямої оцінки температури світлодіода за вимірами ВАХ та ЛАХ
ГЄМ А.О. Стаднік, В.В. Іванова
ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20