Евген Сич
Евген Сич
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційно-інвестиційна система залізничного транспорту як економічна категорія
ВП Ільчук, ЄМ Сич
Чернігів: ЧДТУ, 2001
932001
Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність
ЄМ Сич, ВП Гудкова
К.:«Видавництво «Аспект-Поліграф, 2004
922004
Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос 256, 7, 2002
752002
Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос, 2006
592006
Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник
ДГ Лук’яненко, БВ Губський, ОМ Мозковий
К.: КНЕУ, 46, 2003
582003
Закони економіки транспорту: монографія
ЄМ Сич, ВМ Кислий
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009.–160 с, 2009
532009
Ринок фінансових послуг
ЄМ Сич, ВП Ільчук, НІ Гавриленко
навчальний посібник/ЄМ Сич, ВП Ільчук, НІ Гавриленко.–К.:«Центр учбової …, 2012
512012
Стратегічний аналіз:[навч.-метод посіб.]
ЄМ Сич, ОВ Пилипенко, МС Стасишен
К.: Каравела, 2010
352010
Економічні аспекти контейнерно-контрейлерного обслуговування клієнтури залізничного транспорту
ЄМ Сич, НІ Богомолова, ММ Андрієнко, ВМ Кислий
К.: Логос, 2007
272007
Формування транспортно-експедиційних послуг логістичного центру
Є Сич, О Кірюхіна
Зб. наук. пр. Київськ. ун-ту економіки і технологій тр-ту: Серія «Економіка …, 2005
202005
Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: транспортно-економічний аспект
ЄМ Сич, ОВ Шишкіна, ОВ Бойко
К.: Логос, 2011
182011
Проблемы развития транспортной системы приграничного региона
Е Сыч, Е Романенко
Экономика Украины, 31-35, 2001
142001
Проблеми та можливості виходу з кризи банківської системи України
ЄМ Сич, ЯВ Жарій
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 3-7, 2009
132009
Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання
ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук
навч. посібник/ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук, 2004
122004
Організаційно-економічні проблеми взаємодії транспортних мереж суміжних країн: монографія
ЄМ Сич, ОМ Парубець
К.: Логос, 2012
112012
Проблеми управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку залізничного транспорту [Електрон. ресурс]
МД Сич
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_35 …, 2009
112009
Інвестиційна діяльність
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Аспект-Поліграф, 2003
112003
Цінові інструменти інвестиційних тарифів на підприємствах залізничного транспорту
ВК Мироненко, ВМ Кислий, ВП Ільчук, ЄМ Сич
112001
Системоутворюючі фактори регіонального розвитку
ІО Хоменко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук …, 2007
102007
Проблеми функціонування та розвитку транспортної галузі регіону
ЄМ Сич
ЄМ Сич, ОВ Мініна. Вісник Чернігівського державного технологічного …, 2001
102001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20