Подписаться
Евген Сич
Евген Сич
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційно-інвестиційна система залізничного транспорту як економічна категорія
ВП Ільчук, ЄМ Сич
Чернігів: ЧДТУ, 2001
1092001
Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність
ЄМ Сич, ВП Гудкова
К.:«Видавництво «Аспект-Поліграф, 2004
1062004
Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос 256, 7, 2002
962002
Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник
ДГ Лук’яненко, БВ Губський, ОМ Мозковий
К.: КНЕУ, 46, 2003
652003
Ринок фінансових послуг
ЄМ Сич, ВП Ільчук, НІ Гавриленко
навчальний посібник/ЄМ Сич, ВП Ільчук, НІ Гавриленко.–К.:«Центр учбової …, 2012
642012
Закони економіки транспорту: монографія
ЄМ Сич, ВМ Кислий
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009.–160 с, 2009
642009
Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку: монографія
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос 264, 2006
602006
Стратегічний аналіз:[навч.-метод посіб.]
ЄМ Сич, ОВ Пилипенко, МС Стасишен
К.: Каравела, 2010
482010
Економічні аспекти контейнерно-контрейлерного обслуговування клієнтури залізничного транспорту
ЄМ Сич, НІ Богомолова, ММ Андрієнко, ВМ Кислий
К.: Логос, 2007
322007
Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: транспортно-економічний аспект
ЄМ Сич, ОВ Шишкіна, ОВ Бойко
К.: Логос, 2011
192011
Оцінка ефективності контейнерних перевезень на транспорті
ММ Андрієнко
Ефективна економіка, 2011
162011
Формування транспортно-експедиційних послуг логістичного центру
Є Сич, О Кірюхіна
Зб. наук. пр. Київськ. ун-ту економіки і технологій тр-ту: Серія «Економіка …, 2005
162005
Інвестиційна діяльність
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Аспект-Поліграф, 2003
152003
ФОРМАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІНЙИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ВІ Щелкунов, ОМ Вовк
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 2011
142011
Інноваційно-інвестиційні комплекси транспорту: методологія формування та розвитку:[монографія]
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос, 2006
142006
Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання
ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук
навч. посібник/ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук, 2004
142004
Цінові інструменти інвестиційних тарифів на підприємствах залізничного транспорту
ВК Мироненко, ВМ Кислий, ВП Ільчук, ЄМ Сич
142001
Проблеми управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку залізничного транспорту [Електрон. ресурс]
МД Сич
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_35 …, 2009
132009
Кластерно-логістична модель розвитку національного ринку транспортних послуг
ЄМ Сич, ОВ Бойко
Національний авіаційний університет, 2014
122014
Структура механізму інноваційно-інвестиційного управління розвитком підприємств туристичного транспорту
ЄМ Сич, ДО Сугоняко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 2011
122011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20