Artem Bardas, Бардась Артем, Бардась А.В., Bardas A., Бардась АВ, Бардась А
Artem Bardas, Бардась Артем, Бардась А.В., Bardas A., Бардась АВ, Бардась А
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Dnipro University of Technology
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Менеджмент. Навчальний посібник
АВ Бардась, М Бойченко, A Dudnyk
НГУ, 2012
22*2012
Принципи екологічної паспортизації вуглевидобувних підприємств України в умовах реструктуризації галузі
АВ Бардась
Д.: Національний гірничий університет, 2010
142010
Особливості ліквідації вугільних шахт у старопромислових регіонах
АИ Амоша, АВ Бардась
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
132009
Вплив гірничих робіт на техногенне руйнування ґрунтового покриву та екологічне використання земельних ресурсів
АВ Бардась, КС Богач
Економічний простір, 277-286, 2013
122013
Розробка оцінки інвестиційної привабливості вугільної шахти із врахуванням внутрішньої економічної ентропії
АВ Бардась
Дніпропетровськ: НГУ, 2004
102004
Ділова гра Девелопер як інструмент впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес
АВ Бардась, ОВ Казимиренко
Економічний вісник Національного гірничого університету, 161-169, 2013
62013
Механізм формування інноваційної еколого-економічної стратегії вуглевидобувного підприємства
АВ Бардась, КС Богач
Економічний простір, 244-252, 2015
52015
Розробка методичних рекомендацій щодо визначення економіко-екологічного потенціалу вугільних шахт
АВ Бардась
Економічний простір, 309-322, 2010
52010
Розробка оцiнки iнвестицiйної привабливостi вугiльної шахти iз врахуванням внутрiшньої економiчної ентропiї
АВ Бардась
52004
Причини і еколого-економічні наслідки закриття шахт
СВВ Бардась А.В.
Науковий вісник Національного гірничого університету, С. 88-95, 2010
42010
Еколого-економічна оцінка наслідків відпрацювання залишкових запасів вугілля в надрах
АВ Бардась
Економічний вісник Національного гірничого університету, 98-104, 2008
42008
До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень; On the estimation of the natural resourses potential and environment quality of urban …
ДАВ Бардась АВ
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2016
32016
Еколого-економічна оцінка можливостей відпрацювання залишкових запасів вугілля малими шахтами
АВ Бардась
Ефективна економіка, 2010
32010
Управління породними потоками з метою мінімізації ентропійного впливу на оточуюче середовище
АВ Бардась
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
32010
Визначення методів менеджменту в контексті сучасних управлінських парадигм
АВ Бардась, МВ Бойченко, АВ Дудник
Економічний простір, 174-182, 2013
22013
Науково-технічні принципи впровадження ресурсозберігаючих екологічно безпечних геотехнологій
АВ Бардась, КС Богач
Сталий розвиток економіки, 177-180, 2013
22013
Якість вугілля та визначення категорії повнота вилучення запасів
АВ Бардась
Економіка промисловості, 50-59, 2009
22009
Побудова прогностичної моделі оцінки впливу природного середовища шахти на економічні показники
АВ Бардась, ДВ Бабець
Економічний вісник Національного гірничого університету, 88-96, 2009
22009
До питання еколого-економічного моніторингу у формуванні політики місцевої влади в контексті сталого розвитку міст
А Дудник, А Бардась
Evropský časopis ekonomiky a managementu, 2, 2019
12019
Науково-методичні засади охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки селітебних територій
АВ Бардась, АВ Дудник
Сумський державний університет, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20