Подписаться
Artem Bardas, Bardas A., Бардась А
Artem Bardas, Bardas A., Бардась А
Другие именаБардась Артем, Бардась А.В., ORCID: 0000-0002-8309-3796
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Dnipro University of Technology
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Менеджмент. Навчальний посібник
АВ Бардась, М Бойченко, A Dudnyk
НГУ, 2012
58*2012
Принципи екологічної паспортизації вуглевидобувних підприємств України в умовах реструктуризації галузі
АВ Бардась
Д.: Національний гірничий університет, 2010
142010
Вплив гірничих робіт на техногенне руйнування ґрунтового покриву та екологічне використання земельних ресурсів
АВ Бардась, КС Богач
Економічний простір, 277-286, 2013
132013
Особливості ліквідації вугільних шахт у старопромислових регіонах
АИ Амоша, АВ Бардась
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
132009
Розробка оцінки інвестиційної привабливості вугільної шахти із врахуванням внутрішньої економічної ентропії
АВ Бардась
Дніпропетровськ: НГУ, 2004
92004
Механізм формування інноваційної еколого-економічної стратегії вуглевидобувного підприємства
АВ Бардась, КС Богач
Економічний простір, 244-252, 2015
82015
До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень; On the estimation of the natural resourses potential and environment quality of urban …
ДАВ Бардась АВ
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2016
62016
Ділова гра Девелопер як інструмент впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес
АВ Бардась, ОВ Казимиренко
Економічний вісник Національного гірничого університету, 161-169, 2013
62013
Причини і еколого-економічні наслідки закриття шахт
СВВ Бардась А.В.
Науковий вісник Національного гірничого університету, С. 88-95, 2010
62010
Розробка оцiнки iнвестицiйної привабливостi вугiльної шахти iз врахуванням внутрiшньої економiчної ентропiї
АВ Бардась
62004
Визначення методів менеджменту в контексті сучасних управлінських парадигм
АВ Бардась, МВ Бойченко, АВ Дудник
Економічний простір, 174-182, 2013
52013
Розробка методичних рекомендацій щодо визначення економіко-екологічного потенціалу вугільних шахт
АВ Бардась
Економічний простір, 309-322, 2010
52010
Тенденції управління ланцюгами постачань в умовах глобалізації
М. В. Бойченко, А. В. Дудник, К. С. Богач, О. В. Казимиренко, А. В. Бардась
Економічний простір., 144-167, 2017
42017
Еколого-економічна оцінка можливостей відпрацювання залишкових запасів вугілля малими шахтами
АВ Бардась
Ефективна економіка, 2010
42010
Еколого-економічна оцінка наслідків відпрацювання залишкових запасів вугілля в надрах
АВ Бардась
Економічний вісник НГУ, 2008
42008
Соціальна відповідальність як ключова компетенція забезпечення сталого розвитку підприємств
МІ Іванова, ВЯ Швець, СФ Саннікова, ОВ Варяниченко, АВ Бардась
Бізнес Інформ, 176-186, 2023
32023
Management of financial institutions and risks under uncertainty
O Bardas, A., Dudnyk, A., Avramenko, O. and Kazymyrenko
Management and Entrepreneurship: Trends of Development, pp. 68-77, 2022
32022
Науково-технічні принципи впровадження ресурсозберігаючих екологічно безпечних геотехнологій
АВ Бардась, КС Богач
Сталий розвиток економіки, 177-180, 2013
32013
Управління породними потоками з метою мінімізації ентропійного впливу на оточуюче середовище
АВ Бардась
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
32010
Науково-методичні засади охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки селітебних територій
АВ Бардась, АВ Дудник
Сумський державний університет, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20