Осипова Наталія Володимирівна / Osypova Nataliia
Осипова Наталія Володимирівна / Osypova Nataliia
Херсонський державний університет / Kherson State University
Verified email at ksu.ks.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
ОВ Співаковський, НВ Колеснікова
Збірник праць Третьої Міжнародної конференції" Нові інформаційні технології …, 2008
262008
Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів
НВ Осипова, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології в освіті, 150-159, 2014
242014
Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования.
АВ Спиваковский, НВ Колесникова, НИ Ткачук, ИМ Ткачук
Управляющие системы и машины, 70-75, 2008
242008
Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
НВ Колеснікова, АВ Надєєва
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1, 55-59, 2008
242008
Социальные сети как средство организации учебного процесса
ТЛ Архипова, НВ Осипова, МС Львов
Інформаційні технології в освіті, 7-18, 2015
202015
Information Competence of University Students in Ukraine: Development Status and Prospects
YT Nataliya Osipova, Eugenia Spivakovska, Maksim Vinnik
Information and Communication Technologies in Education, Research, and …, 2014
16*2014
An integrated training environment for the university course “Basics of algorithmization and programming”
AV Spivakovsky, NV Kolesnikova, NI Tkachuk, IM Tkachuk
Зб. праць Другої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в …, 2007
102007
Experience of foundation STEM-school
TB Nataliya Kushnir, Nataliia Valko, Nataliia Osipova
ICTERI 2018 2104, 431-446, 2018
8*2018
LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 6–Инструкция пользователя LCMS
НВ Колесникова, НА Кушнір
Херсон: Айлант, 2009
82009
Application of the information and communication technologies to support geographic information systems study in agrarian universities
N Kolesnikova, V Kruglyk
Перша міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх …, 2006
62006
Інформаційно-комунікаційні технології
НВ Колеснікова, НО Козуб, НО Кушнір, ОМ Мельниченко
Робота на комп’ютері. Основні операції керування файловою системою …, 0
6
Онтология организации вычислительного эксперимента в задачах поиска и сортировки
ОВ Співаковський, НВ Осипова
Інформаційні технології в освіті, 211-215, 2011
52011
Педагогічний експеримент для перевірки ефективності методичної системи організації алгоритмічного тестування в процесі підготовки майбутніх вчителів математики
ОВ Співаковський, НВ Осипова, МВ Сніжко
Інформаційні технології в освіті, 23-30, 2010
42010
Особливості створення інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів
КHО Осипова HВ
42009
Особенности создания интернет-портала дистанционного обучения ECDL для высших учебных заведений
НВ Осипова, НА Кушнир
4*2009
Електронна система підтримки нормативно-правової бази дистанційної системи навчання
ЛЄ Петухова, НВ Осипова
Режим доступу: http://ite. kspu. edu/webfm_send/671.–Заголовок з екрану, 2010
32010
Електронна система підтримки нормативно-правової бази дистанційної системи навчання
ЛЄ Петухова, НВ Осипова
Режим доступу: http://ite. kspu. edu/webfm_send/671.–Заголовок з екрану, 2010
32010
Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»
ОВ Співаковський, КΓM Львов MС, ЯБ Федорова, КHО Осипова HB
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 4, 96-111, 2009
32009
Відкриті освітні ресурси для організації навчання у контексті STEM-освіти
НО Кушнір, НВ Валько, НВ Осипова, ЛВ Кузьмич
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2017
22017
Actual problems of implementing ECDL course in the training of teachers
NO Petukhova, L.E., Osipova, N.V., Kushnir
Inf. Technol. Educ. 8, 17–22, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20