Наталья Осипова
Наталья Осипова
Unknown affiliation
No verified email
TitleCited byYear
Показатели сформированности универсальных учебных действий обучающихся
НВ Осипова, ИА Головинская, СВ Брюханова
Управление начальной школой, 26-33, 2010
452010
Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
ОВ Співаковський, НВ Колеснікова
Збірник праць Третьої Міжнародної конференції" Нові інформаційні технології …, 2008
242008
Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
НВ Колеснікова, АВ Надєєва
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1, 55-59, 2008
212008
Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования.
АВ Спиваковский, НВ Колесникова, НИ Ткачук, ИМ Ткачук
Управляющие системы и машины, 70-75, 2008
192008
Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів
НВ Осипова, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології в освіті, 150-159, 2014
182014
Социальные сети как средство организации учебного процесса
ТЛ Архипова, НВ Осипова, МС Львов, ТЛ Архіпова
172015
Information Competence of University Students in Ukraine: Development Status and Prospects
YT Nataliya Osipova, Eugenia Spivakovska, Maksim Vinnik
Information and Communication Technologies in Education, Research, and …, 2014
13*2014
Организационно-правовые основы становления и развития института судебных приставов в Башкирии (1864-1917 гг.)
ТБ Каримов
Вестник ВЭГУ, 124-128, 2010
132010
О понятии «социальная адаптация» и сопровождении социально-профессиональной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
НВ Осипова
Профессиональное образование в России и за рубежом, 2015
92015
An integrated training environment for the university course “Basics of algorithmization and programming”
AV Spivakovsky, NV Kolesnikova, NI Tkachuk, IM Tkachuk
Зб. праць Другої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в …, 2007
92007
LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 6–Инструкция пользователя LCMS
НВ Колесникова, НА Кушнір
Херсон: Айлант, 2009
82009
Application of the information and communication technologies to support geographic information systems study in agrarian universities
N Kolesnikova, V Kruglyk
Перша міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх …, 2006
62006
Інформаційно-комунікаційні технології
НВ Колеснікова, НО Козуб, НО Кушнір, ОМ Мельниченко
Робота на комп’ютері. Основні операції керування файловою системою …, 0
6
Особливості створення Інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів
КHО Осипова HВ
42009
Особенности создания интернет-портала дистанционного обучения ECDL для высших учебных заведений
НВ Осипова, НА Кушнир
4*2009
Відкриті освітні ресурси для організації навчання у контексті STEM-освіти
НО Кушнір, НВ Валько, НВ Осипова, ЛВ Кузьмич
32017
Формування дослідницьких компетентностей студентів спеціальності «Програмна інженерія» на прикладі викладання курсу «Групова динаміка та комунікації»
САП Осипова Н.В., Вінник М.О., Тарасіч Ю.Г.
Наукові праці: Наук.-метод. журнал 216, 2014
3*2014
Онтология организации вычислительного эксперимента в задачах поиска и сортировки
ОВ Співаковський, НВ Осипова
Інформаційні технології в освіті, 211-215, 2011
32011
Електронна система підтримки нормативно-правової бази дистанційної системи навчання
ЛЄ Петухова, НВ Осипова
Режим доступу: http://ite. kspu. edu/webfm_send/671.–Заголовок з екрану, 2010
32010
Педагогічний експеримент для перевірки ефективності методичної системи організації алгоритмічного тестування в процесі підготовки майбутніх вчителів математики
ОВ Співаковський, НВ Осипова, МВ Сніжко
Інформаційні технології в освіті, 23-30, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20