Osypova Nataliia / Осипова Наталія Володимирівна
Osypova Nataliia / Осипова Наталія Володимирівна
Kherson State University / Херсонський державний університет
Verified email at ksu.ks.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
ОВ Співаковський, НВ Колеснікова
Збірник праць Третьої Міжнародної конференції" Нові інформаційні технології …, 2008
262008
Социальные сети как средство организации учебного процесса
ТЛ Архипова, НВ Осипова, МС Львов
Інформаційні технології в освіті, 7-18, 2015
252015
Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів
НВ Осипова, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології в освіті, 150-159, 2014
242014
Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования.
АВ Спиваковский, НВ Колесникова, НИ Ткачук, ИМ Ткачук
Управляющие системы и машины, 70-75, 2008
232008
Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
НВ Колеснікова, АВ Надєєва
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1, 55-59, 2008
232008
Information Competence of University Students in Ukraine: Development Status and Prospects
N Osipova, E Spivakovska, M Vinnik, Y Tarasich
Information and Communication Technologies in Education, Research, and …, 2014
18*2014
Вятский провинциальный текст в культурном контексте
НВ Осипова
Вятский государст, 2002
182002
Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
СА Волошинов, ОВ Костюченко, НВ Осипова
ХДУ, 2016
172016
Experience of foundation STEM-school
N Kushnir, V Nataliia, O Nataliia, T Bazanova
ICTERI 2018 2104, 431-446, 2018
102018
An integrated training environment for the university course “Basics of algorithmization and programming”
AV Spivakovsky, NV Kolesnikova, NI Tkachuk, IM Tkachuk
Зб. праць Другої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в …, 2007
102007
LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 6–Инструкция пользователя LCMS
НВ Колесникова, НА Кушнір
Херсон: Айлант, 2009
82009
Відкриті освітні ресурси для організації навчання у контексті STEM-освіти
НО Кушнір, НВ Валько, НВ Осипова, ЛВ Кузьмич
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2017
62017
Інформаційно-комунікаційні технології. Робота на комп’ютері. Основні операції керування файловою системою: Навчально-методичний посібник.
Н Колеснікова, Н Козуб, Н Кушнір, О Мельниченко
Херсон: Айлант, 2007
6*2007
Інформаційно-комунікаційні технології. Обробка текстів: Навчально-методичний посібник
Н Колеснікова, Н Козуб, Н Кушнір, О Мельниченко
Херсон: Айлант, 2007
6*2007
Інформаційно-комунікаційні технології. Інформація та комунікація: Навчально-методичний посібник
Н Колеснікова, Н Козуб, Н Кушнір, О Мельниченко
Херсон: Айлант, 2007
6*2007
Інформаційно-комунікаційні технології. Електронні таблиці: Навчально-методичний посібник
Н Колеснікова, Н Козуб, Н Кушнір, О Мельниченко
Херсон: Айлант, 2007
6*2007
Інформаційно-комунікаційні технології. Бази даних: Навчально-методичний посібник.
Н Колеснікова, Н Козуб, Н Кушнір, О Мельниченко
Херсон: Айлант, 2007
6*2007
Application of the information and communication technologies to support geographic information systems study in agrarian universities
N Kolesnikova, V Kruglyk
Перша міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх …, 2006
62006
Інформаційно-комунікаційні технології
НВ Колеснікова, НО Козуб, НО Кушнір, ОМ Мельниченко
Робота на комп’ютері. Основні операції керування файловою системою …, 0
6
Cognitive-graphic method for constructing of hierarchical forms of basic functions of biquadratic finite element
IO Astionenko, OI Litvinenko, NV Osipova, GY Tuluchenko, ...
AIP Conference Proceedings 1773, 040002 (2016), https://doi.org/10.1063/1 …, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20