Osypova Nataliia / Осипова Наталія Володимирівна
Osypova Nataliia / Осипова Наталія Володимирівна
Kherson State University / Херсонський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Социальные сети как средство организации учебного процесса
ТЛ Архипова, НВ Осипова, МС Львов
Інформаційні технології в освіті, 7-18, 2015
342015
Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів
НВ Осипова, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології в освіті, 150-159, 2014
302014
Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
ОВ Співаковський, НВ Колеснікова
Збірник праць Третьої Міжнародної конференції" Нові інформаційні технології …, 2008
262008
Information Competence of University Students in Ukraine: Development Status and Prospects
N Osipova, E Spivakovska, M Vinnik, Y Tarasich
Information and Communication Technologies in Education, Research, and …, 2014
23*2014
Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования.
АВ Спиваковский, НВ Колесникова, НИ Ткачук, ИМ Ткачук
Управляющие системы и машины, 70-75, 2008
232008
Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
НВ Колеснікова, АВ Надєєва
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1, 55-59, 2008
232008
Реалізація дидактичного принципу наочності в алгоритмічній підготовці студентів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
СА Волошинов, ОВ Костюченко, НВ Осипова
ХДУ, 2016
192016
Вятский провинциальный текст в культурном контексте
НВ Осипова
Вятский государст, 2002
162002
Experience of foundation STEM-school
N Kushnir, V Nataliia, O Nataliia, T Bazanova
ICTERI 2018 2104, 431-446, 2018
122018
An integrated training environment for the university course “Basics of algorithmization and programming”
AV Spivakovsky, NV Kolesnikova, NI Tkachuk, IM Tkachuk
Зб. праць Другої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в …, 2007
102007
Відкриті освітні ресурси для організації навчання у контексті STEM-освіти
НО Кушнір, НВ Валько, НВ Осипова, ЛВ Кузьмич
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2017
92017
Social Networks as a Means of Learning Process
T Arhipova, N Osipova, M Lvov
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 14.04 …, 2015
82015
LCMS: Учебно-методическое пособие. Модуль 6–Инструкция пользователя LCMS
НВ Колесникова, НА Кушнір
Херсон: Айлант, 2009
82009
Cognitive-graphic method for constructing of hierarchical forms of basic functions of biquadratic finite element
IO Astionenko, OI Litvinenko, NV Osipova, GY Tuluchenko, ...
AIP Conference Proceedings 1773, 040002 (2016), https://doi.org/10.1063/1 …, 2016
62016
Основи алгоритмізації та програмування
ОВ Співаковський, НВ Осипова, МС Львов, КВ Бакуменко
Обчислювальний експеримент. Розв’язання проблем ефективності в алгоритмах …, 2011
62011
Основи алгоритмізації та програмування
ОВ Співаковський, НВ Осипова, МС Львов, КВ Бакуменко
Обчислювальний експеримент. Розв’язання проблем ефективності в алгоритмах …, 2011
62011
Actual problems of implementing ECDL course in the training of teachers
LE Petukhova, NV Osipova, NO Kushnir
Inf. Technol. Educ. 8, 17–22, 2010
62010
Педагогічний експеримент для перевірки ефективності методичної системи організації алгоритмічного тестування в процесі підготовки майбутніх вчителів математики
ОВ Співаковський, НВ Осипова, МВ Сніжко
Інформаційні технології в освіті, 23-30, 2010
62010
Інформаційно-комунікаційні технології. Робота на комп’ютері. Основні операції керування файловою системою: Навчально-методичний посібник.
Н Колеснікова, Н Козуб, Н Кушнір, О Мельниченко
Херсон: Айлант, 2007
6*2007
Інформаційно-комунікаційні технології. Обробка текстів: Навчально-методичний посібник
Н Колеснікова, Н Козуб, Н Кушнір, О Мельниченко
Херсон: Айлант, 2007
6*2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20