Марина Дем'янчук
Марина Дем'янчук
ОНУ имени И.И. Мечникова
Підтверджена електронна адреса в onu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації
ОА Князєва, ЕА Князєва, МА Дем’янчук, МА Демянчук
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2015
122015
Сучасні закономірності розвитку сфери телекомунікацій в Україні
ОА Князєва, МА Дем’янчук
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі, 182-188, 2010
72010
Напрями формування джерел фінансового забезпечення сталого розвитку підприємства
МА Дем’янчук, ВВ Станкова
Молодий вчений, 561-567, 2017
62017
Дослідження зв’язку між макроекономічними показниками розвитку країни та податковими надходженнями
МА Дем’янчук, НД Маслій
Економічний форум, 19-26, 2017
62017
Оцінка ефекту від впровадження інноваційних проектів підприємства зв’язку на мікрота макроекономічному рівнях
ОА Князєва, АД Петрашевська, МА Дем'Янчук
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2013
52013
Організаційно-економічні механізми інноваційного розвитку сфери телекомунікацій
МА Дем’янчук
Вісник соціально-економічних досліджень.–2009.–Вип 1, 35, 2009
52009
Моделювання перспектив розвитку підприємництва на ринку телекомунікаційних послуг
ВВ Коваль, МА Дем'янчук
Економічні інновації, 135-141, 2015
42015
Тенденції та перспективні напрями розвитку телекомунікаційного ринку
МА Дем’янчук
Економічний простір, 94-101, 2008
42008
Фактори інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств зв'язку
МА Дем’янчук
Альянс наук: вчений вченому: матеріали V Міжнародної науково-практичної …, 0
4
5 φ» sustainable development potential of telecommunication enterprise
M Demyanchuk
Economics. Ecology. Socium 1 (1), 45-59, 2017
32017
Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства зв’язку
МА Дем'янчук
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2013
3*2013
Теоретичні засади визначення достатності інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства зв'язку
МА Дем’янчук
Економічні інновації, 2011
32011
Тетрада потенціалів сталого розвитку підприємства
МА Дем'янчук, ВС Нагорний, МА Демьянчук
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2016
22016
Інтеграція підприємств як фактор сталого розвитку в умовах глобалізації
НД Маслій, МА Дем’янчук
Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік …, 2015
22015
Оцінка ефективності застосування телекомунікаційних послуг у сферах економіки країни
МА Дем’янчук, ОВ Орлова, ОВ Кузнєцова
Економічний часопис-ХХІ, 36-39, 2014
22014
Механизм стимулирования развития рынка ИКТ
МА Демянчук, НД Маслий
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 42-55, 2018
12018
Трансформація страхового ринку в умовах розвитку цифрових технологій
МА Дем'янчук, КС Гуржий
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
12018
ППП як сукупність важелів впливу на розвиток підприємства
МА Дем'Янчук, МС Осіпова
Проблемы экономики, 2018
12018
Фінансове планування д іяльності страхової компанії
МА Дем'янчук, МВ Мітєва, МА Демьянчук
12017
Методы повышения уровня экономического потенциала предприятия при достижении устойчивого развития на основе системно-синергетического подхода
МА Демянчук, ВО Атаманенко, МС Осипова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20