Віктор Паляниця (Viktor Palianytsia)
Віктор Паляниця (Viktor Palianytsia)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІП Вовк, ВА Паляниця, ІІ Стойко
Тернопіль: Терно-граф, 2012
102012
Особливості розвитку інноваційного маркетингу на підприємстві
ВМ Нянько, ВА Паляниця
Інноваційна економіка, 212-217, 2013
82013
Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ВА Паляниця, ЛМ Мельник
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету…, 2009
82009
Інноваційні підходи до раціонального і ефективного використання природніх ресурсів
БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ВА Паляниця, ОБ Погайдак
Інноваційна економіка, 13-18, 2012
72012
Інноваційно-логістичні шляхи вирішення актуальних проблем функціонування вітчизняного авіабудування
БМ Андрушків, ВА Паляниця, НБ Кирич
Терно-граф, 2010
62010
Обґрунтування факторів і джерел ризиків машинобудівних підприємств
ВА Паляниця
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
62010
Ефективне управління інноваційними, ресурсними та логістично–маркетинговими чинниками забезпечується використанням багатокомпонентної моделі
БМ Андрушків, РП Шерстюк, ВА Паляниця
Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті…, 2016
42016
Використання кривої ризику для оцінювання рівня ризику на підприємствах машинобудування.
ВА Паляниця
Держава та регіони: науково-виробничий журнал.–Запоріжжя: Класичний…, 2009
42009
Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України
ОМ Владимир, ОМ Владимир, ВА Паляниця, ВА Паляныця
ТНТУ, АСУ, 2013
32013
До питання інституційного забезпечення функціонування інноваційно-логістичної системи вищого навчального закладу (ВНЗ)
ПД Дудкін, ПД Дудкин, ВА Паляниця, ВА Паляныця, БМ Паласюк, ...
ТНТУ, АСУ, 2011
32011
Конфлікти та ризики: прикладний аспект
ВА Паляниця
" Терно-граф", 2010
32010
Методи оцінки та аналізу ризику на підприємстві
БМ Андрушків, ВА Паляниця
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2009
32009
Складові стратегії попередження ризиків у господарській діяльності підприємства
ВА Паляниця
Ефективна економіка, 2010
22010
Обґрунтування вибору стратегій та механізмів попередження негативних наслідків ризиків у господарській діяльності (на прикладі машинобудівних підприємств)
ВА Паляниця, ВА Паляныця
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010
12010
Визначення ролі закладів ресторанного господарства у соціально-економічному зростанні країни
ГС Нагорняк, ВА Паляниця, ТІ Кузь
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного…, 2020
2020
Особливості формування конкурентоспроможних територіальних громад в Україні (адміністративно-територіальна реформа,-стратегічні цілі та завдання)
ТІ Кузь, СВ Співак, ВА Паляниця
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного…, 2020
2020
Науково-дослідницька практика магістрів. Програма і методичні рекомендації
ПД Дудкін, ЛЯ Малюта, ІІ Стойко, ВА Паляниця
ФОП ПАляниця ВА, 2019
2019
Інноваційні підходи до розв’язання проблем управління взаємовідносинами у сфері сервісного обслуговування територіальних громад
БМ Андрушків, ВА Паляниця, ОБ Погайдак, ВВ Ратинський, ГВ Ціх
Матеріали Ⅷ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного…, 2019
2019
Удосконалення взаємовідносини структурних підрозділів сервісних підприємств та споживачів послуг в умовах загальнодержавних реформаційних процесів
БМ Андрушків, ВА Паляниця, ОБ Погайдак, ГВ Ціх
Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного…, 2018
2018
Методичні вказівки до екзамену з фаху першого рівня вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа, галузі знань 24 Сфера обслуговування, кваліфікації…
Б Андрушків, П Дудкін, Л Малюта, Л Мельник, Г Нагорняк, Г Островська, ...
Методичні вказівки до екзамену з фаху першого рівня вищої освіти за…, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20