Підписатись
Трюхан Оксана Анатоліївна, Трюхан О.А., Triukhan O.A.
Трюхан Оксана Анатоліївна, Трюхан О.А., Triukhan O.A.
Національний університет "Одеська юридична академія", к.ю.н., доцент кафедри трудового права
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці
ОА Трюхан
362006
Співвідношення понять соціальне партнерство і соціальний діалог у трудовому праві: теорія та практика
МО Коляда
Публічне право, 291-296, 2013
222013
Роль соціального діалогу у контексті соціально-економічного розвитку суспільства
ОО Зеленко
Часопис економічних реформ, 82-87, 2014
102014
Органiзацiйно-правовi форми соцiального дiалогу у сферi працi
ОА Трюхан
82006
Реалізація права працівників на свободу об’єднання в професійні спілки
ОА Трюхан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2016
7*2016
Критерії репрезентативності для сторін колективних переговорів з укладення колективних договорів, угод
ДВ Приміч
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
62014
Право працівників-мігрантів та зайнятість: міжнародні стандарти і законодавство України
ОА Трюхан
Часопис цивілістики, 178-183, 2015
52015
Захист працівників від мобінгу на робочому місці: теоретико - правовий аспект
ОА Трюхан
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 2017
42017
Зарубіжний досвід соціального діалогу у сфері праці: загальна характеристика
ОА Трюхан
Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць, С.22-27, 2008
4*2008
Профілактика професійних захворювань: теоретичний аспект
ОА Трюхан
Юридичний науковий електронний журнал, С.66-69, 2018
32018
Місце трудових та соціально забезпечувальних прав у системі прав людини
АОМ Г. І. Чанишева, І. В. Лагутіна, Є. В. Краснов, М. В. Сорочишин, О. А ...
Наукові праці Національного університету " Одеська юридична академія", С.201-231, 2015
32015
Право на справедливі умови праці: міжнародно – правовий аспект
ОА Трюхан
Альманах міжнародного права, С.60-70, 2016
22016
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВІД МОРАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
ОА Трюхан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2015
22015
Legal Guarantees for the Protection of the Labor Rights of Persons with Disabilities in Ukraine
О Triukhan
Journal of Politics and Lav; Vol. 13 (Veb of Science), P. 164-174, 2020
12020
Поняття та причини інвалідності як юридичного факту втрати працездатності
ОА Трюхан
Мiжнародна науково-практична конференцiя "Правове життя сучасної України" 15 …, 2020
12020
КонСТиТуЦіЙно-правове реГулЮваннЯ СТаТуСу проФеСіЙниХ СпілоК у лаТвії: іСТоріЯ Та СуЧаСніСТь
ОА Трюхан, ФА Цесарський, АЮ Шакірова
Правові новели, 19, 2019
12019
Захист трудових прав осіб з інвалідністю в зарубіжних країнах: досвід для України
ОА Трюхан
Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення інтеграції …, 2019
1*2019
Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань
ОА Трюхан
Праове життя сучасної України. Матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2014
12014
Узгоджувальні процедури як одна з основних форм соціального діалогу
МВ Сорочишин
Актуальні проблеми держави і права, 216-221, 2011
12011
Міжнародно-правові стандарти правового регулювання працевлаштування молоді
ОА Трюхан
Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць, С. 138-144, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20