Подписаться
Тетяна Хоруженко, Tetiana Khoruzhenko
Тетяна Хоруженко, Tetiana Khoruzhenko
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Olexander Dovzhenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моніторінг якості фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання як дидактична проблема
ТА Хоруженко
Вісник Черкаського університету: зб. наук. ст. Сер.: Педагогічні науки/М-во …, 2008
82008
Методичні засади моніторингу якості фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання
ТА Хоруженко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 „Теорія та методика навчання …, 2010
62010
Теоретико-методичні основи організації занять з методики навчання технологій в умовах дистанційного навчання
ТА Хоруженко
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022
22022
ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ
Т Хоруженко
Наукові інновації та передові технології, 2024
2024
Генеза технології веб-квест в освітньому процесі
ТА Хоруженко
Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2023
2023
Теоретичні основи використання освітнього вебквесту на уроках технологій
ТА Хоруженко, ВО Лісовенко
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023
2023
МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ
Т ХОРУЖЕНКО
Програмний комітет, 351, 2023
2023
МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ТА Хоруженко
Відповідальні редактори, 202, 2023
2023
Технологічна освіта в базовій школі з методикою викладання
В Курок, С Бурчак, Т Хоруженко, О Литвин, С Білевич
ГНПУ ім. О. Довженка, 2022
2022
Складники самоосвітньої компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій
Т Хоруженко, М Бурик
Viae Educationis, 136-142, 2022
2022
Проєктно-технологічна діяльність майбутніх учителів трудового навчання та технологій на заняттях з фахових дисциплін кулінарного циклу
ТА Хоруженко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2021
2021
Організація проєктно-технологічної діяльності майбутніх учителів трудового навчання та технологій на заняттях з фахових дисциплін
ТА Хоруженко
Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021
2021
Ретроспектива організації педагогічної практики майбутніх учителів у Глухівському учительському інституті: методичний аспект
ВП Курок, ТА Хоруженко
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021
2021
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ГЛУХІВСЬКОМУ УЧИ-ТЕЛЬСЬКОМУ ІНСТИТУТІ В КІНЦІ ХIХ–НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ
В КУРОК, Т ХОРУЖЕНКО
Kolegium redakcyjne, 122, 2021
2021
Збірник навчальних програм кафедри технологічної і професійної освіти
ВП Курок, СВ Білевич, ТА Хоруженко, ОМ Литвин, ОС Благосмислов, ...
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021
2021
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ РУЧНОГО ТРУДА В ГЛУХОВСКОМ УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
ТА Хоруженко
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПСИХОЛОГО …, 2020
2020
Методичні засади підготовки учителів трудового навчання у Глухівському учительському інституті наприкінці ХІХ–на початку ХХ століття
ТА Хоруженко
Вінниця: ПП Балюк ІБ, 2019
2019
Символічне значення орнаментів і кольору в українській вишитій сорочці
ТА Хоруженко, НБ Кухта
Вінниця: ПП Балюк ІБ, 2019
2019
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ГЛУХОВСКОМ УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ ХХ ВВ
ТА Хоруженко
Актуальные проблемы технологического образования: традиции, опыт и …, 2019
2019
Організаційно-методичні засади підготовки вчителів ручної праці в Глухівському учительському інституті наприкінці ХІХ–початку ХХ століття
ВП Курок, ТА Хоруженко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20