Подписаться
Igor Rekunenko, Ігор Рекуненко, Игорь Рекуненко
Igor Rekunenko, Ігор Рекуненко, Игорь Рекуненко
Sumy State University, department of management
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості субєктів господарювання
АО Єпіфанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, ІО Школьник, НГ Пігуль, ...
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
542007
Інфраструктура фінансового ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку
ІІ Рекуненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
442013
Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine
M Kuzheliev, I Rekunenko, A Boldova, M Zhytar, S Stabias
Investment Management & Financial Innovations 16 (2), 260, 2019
302019
Особливості діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг
ІІ Рекуненко, ЄП Бондаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
242010
Financial debt market in the system of indicators of development of the economy of the country
II Rekunenko, LL Hrytsenko, IM Boiarko, RA Kostyrko
Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice 2 (29), 430-439, 2019
192019
Науково-методичні аспекти дослідження поняття «інфраструктура» як економічної категорії
ІІ Рекуненко
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 2012
182012
Особливості правового регулювання інфраструктури фінансового ринку в сучасних умовах
ІІ Рекуненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
182009
Роль муніципальних облігацій на ринку місцевих запозичень The role of municipal bonds in the local borrowing market
ІІ Рекуненко, ОВ Котляревський
Черкаський державний технологічний університет, 2009
172009
Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній
ІІ Рекуненко, СВ Чорна
Мукачівський державний університет, 2017
142017
Інфраструктура ринку: елементи та значення в ринковій економіці.
ІІ Рекуненко
Аналітик, 2011
142011
Характеристика елементів інфраструктури фінансового ринку
ІІ Рекуненко
Вісник Української академії банківської справи, 38-44, 2014
122014
ФУНКЦІЇ ІНорРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
ІІ Рекунснко
122011
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, МІ Макаренко, ФО Журавка, ІО Школьник, ...
Центр учбової літератури, 2013
102013
Naukovo-metodychni aspekty doslidzhennia poniattia, infrastruktura” yak ekonomichnoi katehorii [Scientific and methodological aspects of the study of the concept of …
II Rekunenko
Ekonomika i upravlenie–Economics and Management 3, 57-62, 2012
102012
Discretionary budget expenditure in the system of state regulation of the country’s socioeconomic development
II Rekunenko
LLC “СPС “Business Perspectives”, 2018
92018
The impact of inflation targeting on macroeconomic indicators in Ukraine
M Kuzheliev, D Zherlitsyn, II Rekunenko, A Nechyporenko, G Nemsadze
Businness Perspectives, 2020
82020
Роль та місце інфраструктури ринку в ринковій економіці.
ІІ Рекуненко, РВ Коробка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
82011
Вплив конкуренції на стан кредитного ринку України
ІІ Рекуненко, ЛЄ Струк
НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013
62013
Структура фінансового ринку країни в умовах розвитку ринкових відносин
ІО Школьник, ІІ Рекуненко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
62007
Напрями підвищення рівня фінансової безпеки страхового сектору в Україні
ІІ Рекуненко, БІ Пшик, АТ Шелестак
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20