Подписаться
Оксана Рудич / Oksana Rudych / 0000-0002-4594-2590
Оксана Рудич / Oksana Rudych / 0000-0002-4594-2590
Університет менеджменту освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток фінансових технологій в умовах цифровізації економіки України
ОМ Шевченко, ЛВ Рудич
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2020
372020
Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization
O Varchenko, V Radko, O Rudych, I Svynous, K Tkachenko
Agricultural science and practice 6 (1), 41-59, 2019
152019
Економічна сутність ризику та особливості його прояву у діяльності аграрних підприємств
ОО Рудич
Білоцерківський національний аграрний університет, 2012
142012
Особливості маркетингової діяльності підприємств на ринку м’ясопродуктів
ОО Рудич
Вісник БНАУ: зб. наук. праць, 113-117, 2009
142009
Сутність економічної стійкості підприємств та процесу її забезпечення
ОО Рудич, ІО Герасименко, КВ Ткаченко
Інноваційна економіка, 74-78, 2016
82016
Роль і місце держави в процесі відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств
ІВ Свиноус, НВ Хомяк, ОО Рудич
Інноваційна економіка, 39-43, 2016
72016
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОО Рудич
Вісник аграрної науки, 79, 2010
72010
Economic aspects of investment activity in agriculture
I Svynous, M Ibatullin, I Salo, H Trofimova, O Rudych, N Svynous
ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ, 234, 2021
62021
Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств
ОО Рудич
Агросвіт, 15-19, 2017
62017
Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняну практику; колективна монографія
АС Даниленко
Біла Церква, 2011
62011
Diversification as a factor for leveling the risks of production and economic activity of agricultural enterprises
IV Svynous, OO Rudych, VV Zubchenko
Innovative economy, 42-49, 2018
52018
Zarubizhnyi dosvid finansuvannia ta kredytuvannia silskoho hospodarstva [Foreign experience of financing and crediting of agriculture]
OO Rudych, VV Zubchenko
Stalyi rozvytok ekonomiky–Sustainable development of economy 4 (33), 183-188, 2016
52016
Економічні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві
І Свиноус, М Ібатуллін, І Сало, Г Трофімова, О Рудич, Н Свиноус
Продовольчі ресурси 9 (17), 233-243, 2021
42021
Теоретико-методичні підходи до оцінки ризиків сільськогосподарського підприємства
ОО Рудич
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ" ДСК Центр", 2017
42017
Ekonomichna sutnist ryzyku ta osoblyvosti yoho proiavu u diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [The economic essence of a risk and the peculiarities of its manifestation in the …
OO Rudych
Ekonomika ta upravlinnia APK: zbirnyk naukovykh prats Bilotserkivskoho …, 2012
42012
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств
ОО Рудич
Актуальні проблеми економіки, 150-157, 2010
42010
Pryrodno-klimatychni umovy yak faktor ryzyku vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii v Ukraini
OO Rudych
Stalyi rozvytok ekonomiky 2 (39), 14-21, 2018
32018
Економічні засади виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах в аспекті екологічних вимог
ОО Рудич, МІ Ібатуллін, АВ Підгорний
Економіка та управління АПК, 95-103, 2018
32018
Teoretyko-metodychni pidhody do ocinky ryzykiv sil’s’ kogospodars’ kogo pidpryjemstva [Theoretical and methodological approaches to risk assessment of an agricultural enterprise]
O Rudych
Agrosvit–Agrosvit 23, 39-44, 2017
32017
Зарубіжний досвід фінансування та кредитування сільського господарства
ОО Рудич, ВВ Зубченко
Білоцерківський національний аграрний університет, ПВНЗ" Університет …, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20