Підписатись
Aleksander Kiklewicz | А К Киклевич | Александр Киклевич | AK Kìklevìč |
Aleksander Kiklewicz | А К Киклевич | Александр Киклевич | AK Kìklevìč |
Підтверджена електронна адреса в uwm.edu.pl - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Podstawy składni funkcjonalnej
A Kiklewicz
Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004
622004
Zrozumieć język: szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej
AK Kiklevič
572007
Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski
TR Małgorzata Korytkowska, Aleksander Kiklewicz, Julia Mazurkiewicz ...
51*2010
Tęcza nad potokiem...: kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym
A Kiklewicz
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego= Bulletin de la Société …, 2011
362011
Czwarte królestwo: język a kontekst w dyskursach współczesności
AK Kiklevič
na, 2012
342012
Modelowanie płaszczyzny syntaktycznej a segmentacja hasła słownikowego (na przykładzie języków słowiańskich)
A Kiklewicz, M Korytkowska
Biuletyn PTJ 68, 49-68, 2013
262013
Znaczenie w języku–znaczenie w umyśle
A Kiklewicz
Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej, 2012
26*2012
Język, komunikacja, wiedza
A Kiklewicz
Prawo i Ekonomika, Mińsk, 2006
262006
Współczesna lingwistyka kulturowa: zagadnienia dyskusyjne (na marginesie monografii Jerzego Bartmińskiego Aspects of Cognitive Ethnolinguistics)
A Kiklewicz, M Wilczewski
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67, 139-164, 2011
252011
Aspekty teorii wzglednosci lingwistycznej
AK Kiklevich
CBEW, 2007
242007
Политическая пропаганда в современных российских СМИ: эпистемологический аспект
A Kiklewicz
Przegląd Wschodnioeuropejski 6 (2), 179-199, 2015
222015
Pragmatyczne aspekty teorii metafor pojęciowych (przy szczególnym uwzględnieniu metafor politycznych w polskich tekstach prasowych)
A Kiklewicz, M Prusak
Respectus Philologicus 9 (14), 20-30, 2006
212006
TWELVE FUNCTIONS OF LANGUAGE (Dwanascie funkcji jezyka)
A Kiklewicz
LingVaria: Półrocznik Wydziału Polonistyki UJ poświęcony zagadnieniom języka …, 2008
182008
Teoria metafor pojęciowych: zagadnienia dyskusyjne
A Kiklewicz
W: Język. Komunikacja. Wiedza. Mińsk, 217-273, 2006
152006
Фрагментация текста как средство персуазивности в информационных интернет-сервисах
A Kiklewicz
Przegląd Wschodnioeuropejski 8 (1), 185-205, 2017
142017
Dyfuzja semantyczna w języku i tekście I
A Kiklewicz
LingVaria 1, 11-21, 2006
142006
W kierunku socjologii językoznawstwa: dywersyfikacja współczesnej wiedzy lingwistycznej w świetle socjologii nauki i teorii paradygmatów
A Kiklewicz
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 71, 27-46, 2015
132015
Kategoryzacja dyskursu,[w:] A
A Kiklewicz
Kiklewicz, I. Uchwanowa-Szmygowa (red.), Dyskurs. Aspekty lingwistyczne …, 2015
132015
Opis właściwości walencyjnych czasowników na podstawie teorii składni eksplikacyjnej—problemy konfrontatywne i leksykograficzne (na przykładzie języka bułgarskiego, polskiego …
A Kiklewicz, M Korytkowska
Výzkum slovesné valency ve slovanských zemích, 291-304, 2016
122016
Социальные ценности в системе современной культуры
A Kiklewicz
Przegląd Wschodnioeuropejski, 273-294, 2013
122013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20