Aleksander Kiklewicz || AK Kìklevìč
Aleksander Kiklewicz || AK Kìklevìč
Підтверджена електронна адреса в uwm.edu.pl - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Podstawy składni funkcjonalnej
A Kiklewicz
Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004
562004
Zrozumieć język: szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej
AK Kiklevich
502007
Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski
TR Małgorzata Korytkowska, Aleksander Kiklewicz, Julia Mazurkiewicz ...
41*2010
Czwarte królestwo: język a kontekst w dyskursach współczesności
AK Kiklevič
na, 2012
332012
Tęcza nad potokiem...: kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym
A Kiklewicz
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego= Bulletin de la Société …, 2011
312011
Znaczenie w języku–znaczenie w umyśle
A Kiklewicz
Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej, 2012
24*2012
Aspekty teorii wzglednosci lingwistycznej
AK Kiklevich
CBEW, 2007
242007
Język, komunikacja, wiedza
A Kiklewicz
Prawo i Ekonomika, Mińsk, 2006
232006
Modelowanie płaszczyzny syntaktycznej a segmentacja hasła słownikowego (na przykładzie języków słowiańskich)
A Kiklewicz, M Korytkowska
Biuletyn PTJ 68, 49-68, 2013
222013
Współczesna lingwistyka kulturowa: zagadnienia dyskusyjne (na marginesie monografii Jerzego Bartmińskiego Aspects of Cognitive Ethnolinguistics)
A Kiklewicz, M Wilczewski
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, 139-164, 2011
192011
Pragmatyczne aspekty teorii metafor pojęciowych (przy szczególnym uwzględnieniu metafor politycznych w polskich tekstach prasowych)
A Kiklewicz, M Prusak
Respectus Philologicus 9 (14), 20-30, 2006
182006
Политическая пропаганда в современных российских СМИ: эпистемологический аспект
A Kiklewicz
Przegląd Wschodnioeuropejski 6 (2), 179-199, 2015
172015
Kategoryzacja dyskursu,[w:] A
A Kiklewicz
Kiklewicz, I. Uchwanowa-Szmygowa (red.), Dyskurs. Aspekty lingwistyczne …, 2015
132015
TWELVE FUNCTIONS OF LANGUAGE (Dwanascie funkcji jezyka)
A Kiklewicz
LingVaria: Półrocznik Wydziału Polonistyki UJ poświęcony zagadnieniom języka …, 2008
122008
Фрагментация текста как средство персуазивности в информационных интернет-сервисах
A Kiklewicz
Przegląd Wschodnioeuropejski 8 (1), 185-205, 2017
112017
„Dyfuzja semantyczna w języku i tekście II”
A Kiklewicz
LingVaria 2, 9-20, 2006
112006
W kierunku socjologii językoznawstwa: dywersyfikacja współczesnej wiedzy lingwistycznej w świetle socjologii nauki i teorii paradygmatów
A Kiklewicz
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 71, 27-46, 2015
102015
Социальные ценности в системе современной культуры
A Kiklewicz
Przegląd Wschodnioeuropejski, 273-294, 2013
102013
Притяжение языка. 2: Функциональная лингвистика
A Kiklewicz
Olsztyn, 2008
102008
Teoria metafor pojęciowych: zagadnienia dyskusyjne
A Kiklewicz
Język. Komunikacja. Wiedza, Mińsk: Prawo i ekonomika, 217-273, 2006
102006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20