Подписаться
Olena Horoshanska
Olena Horoshanska
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SBTU), Kharkiv, Ukraine;/ ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkiv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб.
НМ Гаркуша, ОВ Цуканова, ОО Горошанська
К.: Знання 591, 3, 2012
1352012
Modeli i metody pryynyattya rishen v analizi ta audyti [Models and methods of decision-making analysis and audit]
NM Harkusha, OV Tsukanova, OO Horoshanska
Kyiv: Znannia.(Vyshcha osvita ХХI stolittia), 2011
192011
Моделi i методи прийняття рiшень в аналiзi та аудитi: навч. посiб.
НМ Гаркуша, ОВ Цуканова, ОО Горошанська
172011
Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу. Монографія
НБ Кащена, ОО Горошанська, ТВ Польова, ОВ Прокопова, ...
Харків: Видавець Іванченко ІС, 2016
142016
Факторний аналіз оборотності капіталу підприємства
ГЛ Чміль, ОО Горошанська
Бізнес Інформ, 140-144, 2014
92014
Оптимізація структури капіталу підприємства
ОО Горошанська
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 93-98, 2011
82011
Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу. Монографія
НБ Кащена, ОО Горошанська, ТВ Польова, ОВ Прокопова, ...
Харків: Видавець Іванченко ІС, 2016
7*2016
Статистика
ОО Горошанська
Харків: ХДУХТ, 2017
62017
Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія/за заг. ред.. ГЄ Павлової та ІП Приходька
ДВ Воловик
Дніпропетровськ: Герда, 510-523, 2015
52015
Облік і аналіз відтворення основних засобів підприємств харчування
ОО Горошанська
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 04 “Бухгалтерський облік, аналіз і …, 1999
51999
Фінансовий потенціал підприємства: теоретичний аспект
ОО Горошанська, ЛМ Маккі
Харків: ХДУХТ, 2018
42018
Аналітичне забезпечення управління розподілом прибутку підприємства
ОО Горошанська, НБ Кащена
Економіка і суспільство, 1065-1071, 2017
42017
Модели и методы принятия решений в анализе и аудите
НМ Гаркуша, ОВ Цуканова, ОО Горошанська
Режим доступа: http://uchebnikionline. ru, 2012
42012
Методика аналізу грошових потоків підприємства
НМ Гаркуша, ОО Горошанська
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2011
42011
Особливості аналізу фінансових результатів підприємств торгівлі
НБК ОВ Цукатова, ОО Горошанська
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна: Вип 16, 453-457, 2004
4*2004
Теоретичний базис антикризового управління підприємством
НБ Кащена, ОО Горошанська
32017
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
НБ Кащена, ОВ Цуканова, ОО Горошанська
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 42-49, 2010
32010
Підходи до інтегрального оцінювання рівня сталого розвитку підприємства
ОО Горошанська, НА Галуцьких
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2020
22020
Методичний інструментарій оцінки фінансового потенціалу підприємства
ЛМ Маккі, ОО Горошанська
22018
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРІВ
ННМ Горошанська О.О.
Економіка і фінанси, 4-12, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20