Подписаться
Куць Олександр, Kuts Oleksandr
Куць Олександр, Kuts Oleksandr
Інститут продовольчих ресурсів НААН, Institute of food resources
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipr.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічний довідник аграрника /За ред. Ю. Я. Лузана, П. Т. Саблука
ВІ Дробот, ГІ Зуб, МП Кононенко, ОІ Куць, ОМ Шпичак, ММ Федоров, ...
К.:«Преса України, 2003
55*2003
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України
МВ Зубець, та ін.
K: Аграрна наука, 2010
50*2010
Panorama of Ukraine agrarian sector
ОІ Куць, ЛВ Молдаван, КО Прокопенко, АА Кінщак, ВП Кононенко
К. : НВЦ «Експоцентр України», Міністерство аграрної політики України …, 2010
49*2010
Теорія ціноутворення та технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур
ЮФ Мельник, ЮЯ Лузан, БК Супіханов, СІ Мельник, ОІ Куць, АВ Розгон
ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН, 698, 2008
35*2008
Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи.
ВМ Нелеп, ВГ Андрійчук, ЮЯ Лузан, ПТ Саблук, та ін.
Проблеми формування ринкової економіки, 420, 2000
31*2000
Харчова промисловість України: стратегічні аспекти розвитку / за заг. ред. акад. НААН Я. М. Гадзала
ЯМ Гадзало, МП Сичевський, ОВ Бокій, та ін.
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовол. ресурсів, ISBN 978-966-540-424-8, 2016
24*2016
Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві (теорія, методологія, практика)
П Саблук, Ю Мельник, Ю Лузан, Б Супіханов, С Мельник, О Куць, ...
К.: ННЦ ІАЕ 1, 2, 2008
152008
Achieving Ukraine's Agricultural Potential: Stimulating Agricultural Growth and Improving Rural Life
OECD, WorldBank, M Bezugly, V Drobot, and other
OECD/The World Bank, https://doi.org/10.1787/9789264055841-en, https://zakon …, 2004
14*2004
Перспективні форми організації господарської діяльності на селі
ЮО Лупенко, та ін.
Збірник матеріалів Сімнадцятого Конгр. вчен. економістів-аграрників та …, 2019
13*2019
Проект Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року
ВІ Дробот, ОІ Куць, ГІ Зуб, МВ Гайдар, ТД Іщенко, ВГ Шведов, ...
URL https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0710555-07, URL https://zakon5.rada …, 2007
11*2007
Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” від 7 червня 2004 р
З України
ВВР України, 2004
112004
Перспективи переробки і зберігання сільськогосподарської продукції
ОІ Куць
Економіка АПК, 9-11, 2004
11*2004
GENERAL PROVISIONS AND PRACTICAL WAYS TO ENSURE TRACEABILITY OF RAW MATERIALS AND PRODUCTS IN BAKERY INDUSTRY
O Kuts, S Verbytskyi, K Оlha, P Nataliia
Food Resources, 72-87, 2021
10*2021
Удосконалення законодавчих засад державної аграрної політики для розвитку харчової індустрії
ОІ Куць
Продовольчі ресурси, 248-267, 2019
10*2019
Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України [Сичевський М. П. та ін.]
МП Сичевський, ОІ Куць, ОВ Коваленко
Ін-т прод. ресурсів НААН України. - К. : ННЦ ІАЕ, ISBN 978-966-669-434-1, 2013
9*2013
Стратегічні пріоритети розвитку аграрних формувань: аналітико-прогнозні тренди: колект. монографія/ за заг. ред. Савчука В. К.
ОВ Богданюк, ВГ Кудлай, ОІ Куць, ТВ Куць, ін. та
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ISBN 978-966-929-880-5, 2018
8*2018
Економічні перетворення у розвитку рибного господарства
ГТ Васюкова, СІ Алимов, ОІ Куць
Економіка АПК, 25-28, 2005
72005
Napriamy prodovolchoi polityky v Ukraini ta sviti [Directions of food policy in Ukraine and the world]. Prodovolchi resursy [Food resources]. 14
OI Kuts, OV Bokii
62020
Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна оцінка: колективна монографія / За заг. ред. В. К. Савчука
ОД Гудзинський, СМ Судомир, ОФ Кирилюк, ОІ Куць, ТВ Куць, та ін.
ISBN 978-966-929-461-6, 2017
6*2017
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ОІ Куць, ТВ Куць
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20