National University Ostroh Academy
National University Ostroh Academy
Міністерство освіти і науки України
Verified email at oa.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: до 10-річчя незалежності України
О Скрипнюк
Ін-т держави і права ім. ВМ Корецтького, 2000
2472000
Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика)
ОВ Скрипнюк
К.: Логос 368, 2006
1092006
Курс сучасного конституційного права України: академічне видання
ОВ Скрипнюк
Х.: Право 466, 2009
962009
Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія
ВО Попелюшко
Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія, 2009
952009
Судовий розгляд кримінальної справи: навч. посіб.
ВО Попелюшко
Попелюшко ВО–Острог: Нац. ун-т “Острозька академія, 2003
722003
Чернiгово-Сiверщина у складi Речi Посполитої (1618-1648)
П Кулаковський
Темпора, 2006
702006
Are airlines' price-setting strategies different?
V Bilotkach, Y Gorodnichenko, O Talavera
Journal of Air Transport Management 16 (1), 1-6, 2010
692010
Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика.(The notion, the purpose, reasons, types and general characteristics of …
ВО Попелюшко
Юридичний вісник України 39 (900), 6-7, 2012
612012
Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчової промисловості)
НА Мамонтова
Екон. наук/Мамонтова НА, 2001
602001
У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991-2014)(Trapped in Hybridity: Zigzags of Ukraine’s Political Regime Transformations (1991-2014)
Ю Мацієвський
Книги–XXI, 2016
532016
Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій.(Determination of jurisdiction of administrative courts and the delimitation of judicial …
МІ Смокович
Юрінком Інтер, 2012
532012
Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств
НА Мамонтова
Фінанси України, 103-106, 2000
452000
Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVI-початку XVII ст.
П Кралюк
Національний університет" Острозька академія", 2007
422007
Конституція Укра {BF} ни та {BF}{BF} функці {BF}: проблеми теорі {BF} та практики реалізаці {BF}
ВМ Литвин, ОВ Скрипнюк
Ки {BF} в, 2005
402005
Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика
О Скрипнюк
Віче, 22-24, 2015
362015
Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен
В БОнДАр
Рідна школа, 10-14, 2011
362011
Oxidative lipidomics of apoptosis: quantitative assessment of phospholipid hydroperoxides in cells and tissues
VA Tyurin, YY Tyurina, VB Ritov, A Lysytsya, AA Amoscato, PM Kochanek, ...
Free Radicals and Antioxidant Protocols, 353-374, 2010
362010
Змішані договори в цивільному праві України
РА Лідовець
дис.... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец 12 (03), 2005
352005
Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти: монографія
ВМ Скрипнюк
К.: Логос, 210-212, 2010
342010
Психологія поетапного формування операційних структур систематизації
ІД Пасічник
Острог: Вид-во НаУОА, 8-20, 2004
332004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20