Іван Олексійович Мороз
Іван Олексійович Мороз
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Основи термодинаміки: навчальний посібник
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
20*2011
Основи електродинаміки. Магнітостатика: навчальний посібник
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
102011
Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства
ВС Іваній, ІО Мороз
82015
Методи термодинаміки: Навчальний посібник для студентів ВНЗ України
ІО Мороз
Суми: СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
82009
Спеціальна теорія відносності: навчальний посібник
ІО Мороз, ВС Іваній, РІ Холодов
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
72011
Основи термодинаміки та статистичної фізики: навч. посіб.
ІО Мороз
Суми: Видавничий дім «Папірус, 2012
62012
Cтруктура и свойства полимерных композитов и нанокомпозитов, подвергнутых термомагнитной обработке
АД Стадник, ИА Мороз, ОГ Медведовская, ВН Билык
Журнал нано-та електронної фізики 7 (3), 03046-1-03046-5, 2015
52015
Теоретико-методичні засади вивчення термодинаміки і статистичної фізики в педагогічних університетах
ІО Мороз
монографія, 382, 2012
52012
Розвиток наноосвіти–один із чинників забезпечення переходу на шостий технологічний уклад
ОД Стадник, ІО Мороз, ЮО Шкурдода, ОВ Яременко
42015
Висвітлення протиріч класичної статистики в курсі термодинаміки та статистичної фізики
ІО Мороз
32012
Застосування першого закону термодинаміки під час її вивчення
ІО Мороз
Педагогічна преса, 2012
32012
Основи термодинаміки та статистичної фізики: навчальний посібник
ІО Мороз
Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус»,, 2012
32012
Особливості розгляду закону збереження імпульсу в курсі фізики педагогічних університетів
ІО Мороз, ВС Іваній, РІ Холодов
32011
Реінжиніринг у системі освіти
ІО Мороз, ОД Стадник
22018
Методичне обгрунтування першого закону термодинаміки у курсі фізики ВНЗ
ІО Мороз
22012
Особливості викладання теми “другий закон термодинаміки”
ІО Мороз
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2012
22012
Основы специальной теории относительности: учебное пособие
ИА Мороз, ВС Иваний, ВИ Холодов
Сумы: Редакционно-издательский совет СумДПУ им. АС Макаренко, 2007
22007
Актуальність формування енерогозбережувальної компетентності учнів на уроках фізики
МВ Цапенко, ІО Мороз
Физико-математическое образование, 2018
12018
Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів з фізики через призму STEМ-освіти
ГВ Сакунова, ІО Мороз
Физико-математическое образование, 2018
12018
ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ
Я Балабан, В Іваній, І Мороз
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 226, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20