Іван Олексійович Мороз
Іван Олексійович Мороз
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Основи термодинаміки: навчальний посібник
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
20*2011
Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства
ВС Іваній, ІО Мороз
102015
Основи електродинаміки. Магнітостатика: навчальний посібник
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
102011
Спеціальна теорія відносності: навчальний посібник
ІО Мороз, ВС Іваній, РІ Холодов
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
82011
Методи термодинаміки: Навчальний посібник для студентів ВНЗ України
ІО Мороз
Суми: СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
82009
Основи термодинаміки та статистичної фізики: навч. посіб.
ІО Мороз
Суми: Видавничий дім «Папірус, 2012
72012
Розвиток наноосвіти–один із чинників забезпечення переходу на шостий технологічний уклад
ОД Стадник, ІО Мороз, ЮО Шкурдода, ОВ Яременко
62015
Cтруктура и свойства полимерных композитов и нанокомпозитов, подвергнутых термомагнитной обработке
АД Стадник, ИА Мороз, ОГ Медведовская, ВН Билык
Журнал нано-та електронної фізики 7 (3), 03046-1-03046-5, 2015
62015
Теоретико-методичні засади вивчення термодинаміки і статистичної фізики в педагогічних університетах
ІО Мороз
монографія, 382, 2012
52012
Застосування першого закону термодинаміки під час її вивчення
ІО Мороз
Педагогічна преса, 2012
42012
Основи термодинаміки та статистичної фізики: навчальний посібник
ІО Мороз
Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус»,, 2012
42012
Особливості розгляду закону збереження імпульсу в курсі фізики педагогічних університетів
ІО Мороз, ВС Іваній, РІ Холодов
42011
Висвітлення протиріч класичної статистики в курсі термодинаміки та статистичної фізики
ІО Мороз
32012
Реінжиніринг у системі освіти
ІО Мороз, ОД Стадник
22018
Актуальність формування енерогозбережувальної компетентності учнів на уроках фізики
МВ Цапенко, ІО Мороз
Физико-математическое образование, 2018
22018
Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів з фізики через призму STEМ-освіти
ГВ Сакунова, ІО Мороз
Физико-математическое образование, 2018
22018
Компетентнісний підхід до викладання основ нанотехнологій
ЮА Ткаченко, ІО Мороз
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
22017
Методичні особливості вивчення нанотехнологій у шкільній фізичній освіті
СП Величко, ВС Іваній, ІО Мороз, ЮА Ткаченко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
22016
Методичне обгрунтування першого закону термодинаміки у курсі фізики ВНЗ
ІО Мороз
22012
Фундаменталізація навчальних курсів у педагогічних університетах
ІО Мороз
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20