Іван Олексійович Мороз
Іван Олексійович Мороз
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи термодинаміки: навчальний посібник
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
25*2011
Сучасні підходи до розуміння поняття “педагогічні умови”
ІГ Глухов, ТА Шмоніна
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (59), 65-69, 2011
212011
Основи електродинаміки. Магнітостатика: навчальний посібник
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
112011
Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства
ВС Іваній, ІО Мороз
92015
Спеціальна теорія відносності: навчальний посібник
ІО Мороз, ВС Іваній, РІ Холодов
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
92011
Основи термодинаміки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен, 2011
82011
Основи термодинаміки та статистичної фізики: навч. посіб.
ІО Мороз
Суми: Видавничий дім «Папірус, 2012
72012
Основи термодинаміки та статистичної фізики: навчальний посібник
ІО Мороз
Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус»,, 2012
72012
Сутність мобільного навчання в освітньому процесі
ЯР Балабан, ІО Мороз
Физико-математическое образование, 2017
52017
Розвиток наноосвіти–один із чинників забезпечення переходу на шостий технологічний уклад
ОД Стадник, ІО Мороз, ЮО Шкурдода, ОВ Яременко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
52015
Cтруктура и свойства полимерных композитов и нанокомпозитов, подвергнутых термомагнитной обработке
АД Стадник, ИА Мороз, ОГ Медведовская, ВН Билык
Журнал нано-та електронної фізики 7 (3), 03046-1-03046-5, 2015
52015
Теоретико-методичні засади вивчення термодинаміки і статистичної фізики в педагогічних університетах
ІО Мороз
монографія, 382, 2012
52012
Фундаменталізація навчальних курсів у педагогічних університетах
ІО Мороз
52012
Актуальність формування енерогозбережувальної компетентності учнів на уроках фізики
МВ Цапенко, ІО Мороз
Физико-математическое образование, 2018
42018
Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів з фізики через призму STEМ-освіти
ГВ Сакунова, ІО Мороз
Физико-математическое образование, 2018
42018
Висвітлення протиріч класичної статистики в курсі термодинаміки та статистичної фізики
ІО Мороз
42012
Застосування першого закону термодинаміки під час її вивчення
ІО Мороз
Педагогічна преса, 2012
42012
Особливості розгляду закону збереження імпульсу в курсі фізики педагогічних університетів
ІО Мороз, ВС Іваній, РІ Холодов
42011
Компетентнісний підхід до викладання основ нанотехнологій
ЮА Ткаченко, ІО Мороз
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
32017
Методичне обгрунтування першого закону термодинаміки у курсі фізики ВНЗ
ІО Мороз
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20