Follow
Олег Подцерковний / Олег Подцерковный / Oleg Podtserkovnyi
Title
Cited by
Cited by
Year
Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики
ОП Подцерковний
К.: Юстініан, 2006., 424 с., 2006
1202006
Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине
ОП Подцерковный
Одесса: Студия “Негоциант, 2005, 308 с., 2005
442005
Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія/[ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ВО Котлубай та ін …
ПОП Кібік ОМ
Херсон: ФОП Грінь ДС http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10147 …, 2014
40*2014
Проблеми визначення методів і форм державного регулювання господарських відносин
О Подцерковний, О Ломакіна
Підприємництво, господарство і право 8, 5, 2002
392002
Господарське право: підручник
ОП Подцерковний
Х.: Одіссей 450, 2010
21*2010
Способи захисту прав у земельних відносинах
ОП Подцерковний, ОП Подцерковный
212009
Правовая природа отношений в сфере государственного заказа
ОП Подцерковный
Предпринимательство, хозяйство и право, 8-10, 2003
192003
Про перевірку висновків науки господарського права тенденціями розвитку господарського законодавства
ОП Подцерковний
Право України, 39-46, 2010
182010
Грошові зобов’язання учасників господарських відносин [Електронний ресурс]/дис... д-ра юрид. наук: 12.00. 04/Одеський національний ун-т ім. ІІ Мечникова.–О., 2006.–527 с
ОП Подцерковний
Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244217.html. –Назва з екрану, 2006
152006
О необходимости согласования юридических и экономических аспектов корпоратизации
ОП Подцерковный
Підприємництво, господарство і право, 31-37, 2004
132004
Проблеми відображення у праві реального змісту економічних відносин
ОП Подцерковний
Університетські наукові записки, 393-399, 2012
112012
До проблеми примирення сторін у господарському процесі
ОП Подцерковний, ОП Подцерковный
112011
Щодо питання про майнову відповідальність установ
О Подцерковний
Право України, 43-46, 2005
112005
Підстави банкрутства як показник балансу інтересів держави та суспільства, дії принципу верховенства права
ОП Подцерковний
Санація та банкрутство, 235-239, 2014
102014
Про розбіжність економічного змісту та юридичної форми суспільних відносин
ОП Подцерковний
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 217-225, 2010
102010
Организационноправовые основы расчетных отношений в хозяйственном комплексе Украины
ОП Подцерковный
ОНУ им. И.И. Мечникова, 1999
101999
Кодифікація економічного законодавства–вдосконалення на основі закордонного досвіду і аналізу вітчизняного застосування
ОП Подцерковний, ОА Беляневич
Голос України 13, 2016
92016
Від торгового права до господарського: періодизація галузевого розвитку
ОП Подцерковний, ОП Подцерковний
Одеса: Юридична література, 2009
92009
Правовой хозяйственный порядок как ориентир регуляторной политики государства
ОП Подцерковний
Юридичний вісник, 45-49, 2009
92009
Організаційно-правові основи розрахункових відносин у господарському комплексі України
ОА Подцерковний
НАН України. Ін-т екон.-правов. дослідж.–Донецьк, 1999.–20 с, 1999
91999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20