Підписатись
Олег Подцерковний / Олег Подцерковный / Oleg Podtserkovnyi
Олег Подцерковний / Олег Подцерковный / Oleg Podtserkovnyi
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики
ОП Подцерковний
К.: Юстініан, 2006., 424 с., 2006
972006
Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине
ОП Подцерковный
Одесса: Студия “Негоциант, 2005, 308 с., 2005
392005
Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія/[ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ВО Котлубай та ін …
ПОП Кібік ОМ
Херсон: ФОП Грінь ДС http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10147 …, 2014
38*2014
Проблеми визначення методів і форм державного регулювання господарських відносин
О Подцерковний, О Ломакіна
Підприємництво, господарство і право 8, 5, 2002
322002
Способи захисту прав у земельних відносинах
ОП Подцерковний, ОП Подцерковный
202009
Господарське право: підручник
ОП Подцерковний
Х.: Одіссей 450, 2010
18*2010
Правовая природа отношений в сфере государственного заказа
ОП Подцерковный
Предпринимательство, хозяйство и право, 8-10, 2003
182003
Про перевірку висновків науки господарського права тенденціями розвитку господарського законодавства
ОП Подцерковний
Право України, 39-46, 2010
172010
Грошові зобов’язання учасників господарських відносин [Електронний ресурс]/дис... д-ра юрид. наук: 12.00. 04/Одеський національний ун-т ім. ІІ Мечникова.–О., 2006.–527 с
ОП Подцерковний
Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244217.html. –Назва з екрану, 2006
132006
О необходимости согласования юридических и экономических аспектов корпоратизации
ОП Подцерковный
Підприємництво, господарство і право, 31-37, 2004
122004
Организационноправовые основы расчетных отношений в хозяйственном комплексе Украины
ОП Подцерковный
ОНУ им. И.И. Мечникова, 1999
101999
Кодифікація економічного законодавства–вдосконалення на основі закордонного досвіду і аналізу вітчизняного застосування
ОП Подцерковний, ОА Беляневич
Голос України 13, 2016
92016
Підстави банкрутства як показник балансу інтересів держави та суспільства, дії принципу верховенства права
ОП Подцерковний
Санація та банкрутство, 235-239, 2014
92014
Проблеми відображення у праві реального змісту економічних відносин
ОП Подцерковний
Університетські наукові записки, 393-399, 2012
92012
Щодо зовнішнього та внутрішнього виміру поняття «господарський процес»
О Подцерковний
Право України, 4-12, 2011
92011
Господарське процесуальне право: Підручник
ОП Подцерковний, ОО Квасницька, ТВ Степанова
Х.: Одіссей, 2011
82011
До проблеми примирення сторін у господарському процесі
ОП Подцерковний, ОП Подцерковный
82011
Про розбіжність економічного змісту та юридичної форми суспільних відносин
ОП Подцерковний
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 217-225, 2010
82010
Правовой хозяйственный порядок как ориентир регуляторной политики государства
ОП Подцерковний
Юридичний вісник, 45-49, 2009
82009
Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи
О Подцерковний
Юридичний вісник України, 12-18, 2005
82005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20