Оксана Хаврона
Оксана Хаврона
Львівський національний медичний університет імені Данила
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Никотинамидные коферменты в регуляции клеточного метаболизма при разных типах диабета
НН Великий, ИГ Обросова, АС Ефимов, ЕИ Бабичева, ОП Сокил
Вопросы медицинской химии 38 (4), 45-52, 1992
181992
Порушення функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в слизовій оболонці шлунка, печінці та еритроцитах щурів при експериментальній виразковій хворобі
ОП Хаврона
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 26-31, 2015
62015
Стан прооксидантної та антиоксидантної систем при різних онкопатологіях
НВ Фартfiшо, ОП Хаврона, ОП Мелех, МД Стfiпниць—ий, ТД Дзецюх
SCIENTIFIC JOURNAL, 48, 2006
12006
Огирінальні дослідження Original research
ЛП Білецька, ОП Хаврона, ММ Вороновська, РБ Іваночко, ...
Буковинський медичний вісник 23 (3), 91, 2019
2019
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРО-ТА АНТИОКСИДАНТНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЛАЗМІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ НИРКОВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ДО ТА ПІСЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ
ЛП Білецька, ОП Хаврона, ММ Вороновська, РБ Іваночко
БУКОВИНСЬКИЙ МEДИЧНИЙ ВІСНИК 23 (3), 3, 2019
2019
Корекція процесів ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації за допомогою екстракту трави Герані болотної у формі стоматологічної плівки за умов експериментального стоматиту
МЮ Хаврона, ІЛ Бензель, РМ Федін, ОР Піняжко, ОП Хаврона
Український стоматологічний альманах, 2018
2018
Оценка ведущих путей передачи вирусного гепатита В в городе Харькове
ГН Писаренко
2017
Характеристика показників вільнорадикального окиснення та вмісту SH-груп у печінці щурів за умов введення вітаміну Е на тлі водно-іммобілізаційного стресу
МГІ Гвозд, КВ Шваєвська, Р Смолинець, ОП Хаврона, ЛП Білецька
Сумський державний університет, 2017
2017
Вплив різних доз диклофенаку натрію за умов одноразового введення на стан анти-прооксидантного статусу в гепатоцитах щурів
О Хаврона, Л Білецька
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 325-328, 2016
2016
Вплив інгібіторів прозапальних ензимів на функціонування системи L-аргінін/NO та імунологічні показники у крові щурів за умов експериментального коліту
ОП Хаврона, ЛП Білецька
Біологічні студії, 45-52, 2016
2016
Порушення метаболічних процесів у печінці та нирках щурів за умов водно-іммобілізаційного стресу
ОП Хаврона
2015
Вплив подвійного інгібітору ЦОГ-2/5-ЛОГ на функціонування системи L-аргінін/NO у сироватці крові щурів при експериментальній виразці шлунка
ОП Хаврона
Буковинський медичний вісник, 249-251, 2014
2014
Процеси пероксидного окиснення ліпідів та стан антиоксидантної системи лейкоцитів крові білих щурів при довготривалому введенні катіонів Cвинцю
ОЯ Скляров, ЛП Білецька, ОП Хаврона
Науковий журнал МОЗ України, 76-81, 2013
2013
Changes in the antioxidant system and level of proinflammatory cytokin IL-1β in the blood patients of sufferi
NV Fartushok, OP Khavrona, YM Fedevych, OY Sklyarov
ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ, 2012
2012
Дослідження впливу L-аргініну на оксидативні процеси, вміст оксиду азоту та фактори імунного захисту в крові щурів за умов експериментального коліту
ОП Хаврона
Медична хімія 13 (4), 2011
2011
ВПЛИВ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ КОРТЕКСИНОМ НА ОБМІН ОКСИДУ АЗОТУ В ПАЦІЄНТІВ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
ВМ Шевага, ОЯ Кухленко, НВ Фартушок, ЮМ Федевич, ОП Хаврона
Буковинський медичний вісник 14 (4), 56, 2010
2010
Нейропротекторний вплив дигоксину на моделі ішемічного інсульту в щурів
АВ Паєнок, ОЯ Кухленко, НВ Фартушок, ЮМ Федевич, ОП Хаврона, ...
Вісник наукових досліджень, 84-87, 2010
2010
The changes of oxidative-reductive processes and fatty acid composition of liver lipids in rats with streptozotocin-induced diabetes
OP Khavrona, NV Fartushok, IM Fedevych, OI Skliarov
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 56 (6), 55-61, 2010
2010
THE EFFECT OF NEUROPROTECTOR CORTEXIN THERAPY ON THE NITRIC OXIDE EXCHANGE IN PATIENTS DURING AN ACUTE PERIOD OF A CRANIOCEREBRAL INJURY
VM Shevaha, OY Kukhlenko, NV Fartushok, YM Fedevych, OP Khavrona
БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК 14 (4), 114, 2010
2010
Вплив вітаміну б на стан антиоксидантного захисту, процеси окисної модифікації білків та продукції оксиду азоту в хворих на рак товстої кишки
НВ Фартушок, ОП Хаврона, ЮМ Федевич, ОЯ Скляров
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20